10/01/2008

Listas de contratacion temporal Decembro 2007

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Decembro do 2007 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.
Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.
ENFERMERIA DECEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINA
3
4
5 INTERINA
6
7 INTERINA
8 INTERINA
9
10 INTERINA
11 INTERINA
12
13
14
15 INTERINA
16
17 INTERINA
18 INTERINO
19 INTERINA
20 INTERINA
21 INTERINA
22
23 INTERINA
24 INTERINA
25 RESERVA EN URGENCIAS
26 INTERINA
27 INTERINA
28 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
29
30 RESERVA EN LA 1ª
31
32 RIESGO DURANTE EMBARAZO DESDE 10.11.07

40 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
42 RIESGO DURANTE EL EMBARA
45 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO desde el 03.07.07

47 MATERNIDAD del 28/09/07 al 17/01/08

55 DEL 01/10/07 AL 15/01/08 ( MAT)
56

61 HASTA EL 2 / 02 / 2008
62 RESERVA CUIDADO DE HIJOS 63

88 HASTA EL 15 / 01 / 2008

93
94 HASTA EL 17 / 01 / 2008

97 PRORROGA DEL 27/11/07 AL 15/01/08

106 X

113 HASTA EL 5 / 02 / 2008
126
127
128
129
130 ( ENF )
131
132

137 DEL 01/10/07 AL 31/12/07

159 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
160

174 DEL 16/11 AL 15/12 ) X X X X X X X X
175
176 VACACIONES DESDE 26/11/07 ) ( DEL 10.12 AL 09.01

187 I.T.

195
196
197 X X X X X X
198
202
203 ( VACACIONES ) X X X X X X X X X X X X X X X X X
204
205 ( ACUMULO DEL 01/12/07 AL 16/01/08


215 ( ACUMULO DEL 01/12/07 AL 09/01/08

232
233 X X X X X X X X X X ( DEL 15 AL 06/01
234 S.E.A. DESDE 22/11/07 ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
235

267
268 X X
269
270
271 X X
272 I.T. ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
273
278 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
279
280
281 X X X X X X
282
283
288 X X X X X X X X

297 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
298

329 X X X X

350 X
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:

MARTIN MENDEZ IGLESIAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
ROCIO MONTEAGUDO REY : 1,2,7,8,9,11,12,14,16,20,21,26,27,28,29,31
CRISTINA ESTEVEZ DOMINGUEZ:
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE:3,4,6,7,14,15,16,26,27,29,30,31
RAQUEL OTERO RODRIGUEZ: 16
RUTH JUNCAL FARIÑA:12
DANIEL CRESPO RODRIGUEZ:
MIRIAM SERANTES FERNANDEZ: 1,2,4,5,10,11,13,14,15,17,18,30
LETICIA RUANOVA ABALDE:2,3,12,13,19,20,23,24,29,30,31
LIDIA DAVILA MUÑIZ:5,6,12,22,25,26,28,29,30AUXILIARES ENFERMERÍA DECEMBRO 2007


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 S.E.A. DESDE 01/06
4
5 INTERINIDAD
6 INTERINIDAD
7
8 INTERINIDAD
9 INTERINIDAD
10
11 INTERINIDAD
12 INTERINIDAD
13
14
15
16
17
18
19
20 INTERINIDAD
21 INTERINIDAD
22 S.E.A.
23
24 INTERINIDAD
25 (EFE
26 S.E.A.
27
28
29
30 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36
37
38 ( EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS
39
40
41
42 ( DEL 01/12/07 AL 15/01/08
43 HASTA EL 31 / 01 2008
44
45
46 ( ACUMULO ) X X X X
47
48
49
50
51
52
53
54
55 HASTA EL 31 / 01 / 2008
56
57
58
59
60
61 ( ACUMULO DEL 03/12/07 AL 07/01/08
62
63 I.T. I.T. DESDE 02/09/07
64
65
66
67
68 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
69 RIESGO LACTANCIA ) ( DEL 16.12 AL 14.01
70
71
72
73 X
74 DEL 05.11 AL 19.12 )
75
76
77
78 X X X X X X X X X X X X
79
80
81
82
83 HASTA EL 31 / 01 / 2008
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ( VACACIONES ) X X X X X
96 ( VACACIONES ) X X X X X X X X X X
97
98
99
100
101
102
103
104 I.T.
105 ( ENF ) X X X X X X X X ( I.T.
106 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110 X X X X
111 X X X X X
112
113
114
115 X X X X X X X X X X X X ( DEL 15/12 AL 06/01/08
116
117
118
119
120
121
122
123 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126 I.T.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144 I.T.
145
146
147
148
149
150
151 X X X X X X X X X X
152
153
154
155
156 X X ( ACT
157
158
159 X X X
160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
161
165 X X X X X X X X ( DEL 15/12/07 AL 06/01/08
166
167 I.T.DESDE 28/11 )
168 ACN ) X X X X X X X X X X X X X X X X
169

174 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
175

182 X X X X X X X X X X X X X X X
183


190 X X X X
191
201 ( ENF
202
203
204 X X X X X X X
205 I.T. X X X X X X
206
207 X X X X X X X X X X X X X X X X
208


PERSOAL SERVICIOS XERAIS DECEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14 INTERINIDAD
15
16
17
18 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS
19 ( EXCEDENCIA X COIDADO DE FILLOS
20
21
22
23
24
25 ( VACACIONES ) X X X X X X X X X X X X X X
26
27 HASTA EL 31 / 12 / 2007
28
29
30
31 I.T.
32
33
34 ACUMULO DEL 01/10 AL 31/12
35 I.T.
36
37 DEL 01/10/07 AL 15/01/08
38
39 ( ACUMULO )
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 ACUMULO DEL 12/11 AL 15/12 ) X X X X X X X X X X X X
57
TECNICOS DE RAIOS DECEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 INTERINIDAD
2 ( VACACIONES ) X X X X X X X X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 X X X X X X X X X X
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 X X X X X X X X X X X X X X X X X
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 PROMOCION INTERNA
44
45
46
47 X
48
TECNICOS DE LABORATORIO DECEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINIDAD
3 ( PERMISO SIN SUELDO DEL 01/12/07 AL 01/01/08
4
5 INTERINIDAD
6
7
8
9
10
11 X X X X X X X X X
12
13
14
15
16
17
18 ACT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 X X X X X X X X X X X
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA
31
32
33
34
35
36 X X X X X X X X X X X X X X X
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 X X
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nenhum comentário: