28/03/2008

Prensa 28/03/08


La Voz de Galicia

O persoal do hospital esixe que ao longo deste ano refórzase o persoal
Recordan que coa integración no sistema público é necesario cubrir novos servizos


Autor:
La Voz
Data de publicación:
28/3/2008

A integración do Hospital do Salnés no sistema público de saúde non implica só a inclusión do persoal no estatuto que rexe as relacións laborais do Servizo Galego de Saúde, senón tamén o equipamento en medios e calidade de atención sanitaria cos demais hospitais públicos. é o que sostén o comité de empresa, que xa o ano pasado, en canto aprobouse o proceso de integración, advertiu de que farían falta medio centenar de traballadores máis para cubrir servizos que non se daban no Salnés e si nos centros da rede pública galega.
Agora, os representantes dos traballadores recoñeceron que as súas esperanzas de que este ano se reforzase o persoal se desmoronaron cando o Sergas, nunha recente comunicación, indicoulles que non tiña previsto, ao longo do presente ano, incrementar o persoa do Hospital do Salnés. «A negativa do Sergas ao incremento de persoal é a última agresión aos traballadores do hospital, e unha volta de torca máis en contra dás lexítimas reivindicacións e naturais expectativas do persoal».
O comité de empresa xa denunciou en varias ocasións a ausencia de determinadas categorías profesionais, como celadores e auxiliares administrativos, así como a necesidade de reforzar áreas con escaso persoal, o que se traduce nun exceso de traballo para o persoal afectado. As áreas de hospitalización, quirófanos, urxencias, servizos centrais e consultas ambulatorias son as que maior déficit de persoal teñen na actualidade. Pero ademais, implica tamén unha diminución de calidade asistencial, perpetuándose o que os pacientes levan tempo denunciando, «como atrasos non acceso á habitación definitiva tras ou seu ingreso, atrasos ou imposibilidade para ou aseo persoal, demora na xestión de probas -ata en situacións de urxencia- e, en definitiva, dificultades para a asistencia clínica e sanitaria diaria».
Recollida de firmas
O comité de empresa promoverá unha campaña de recollida de firmas entre profesionais, pacientes e usuarios afectados pola falta de persoal no Hospital do Salnés. O obxectivo é esixir un plan de incorporación e incremento de persoal de forma progresiva pero que, en todo caso, deberá ser unha realidade cando finalice este ano.

http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/03/28/0003_6684688.htm?idioma=galego

Diario de Arousa
El comité de empresa del Hospital denuncia la negativa del Sergas a ampliar el personal

El comité de empresa del Hospital do Salnés considera una “agresión” a los trabajadores de este centro que el Sergas se niegue a incrementar el personal. Aseguran que la sobrecarga de trabajo está repercutiendo en la salud de los profesionales pero que también puede afectar a la atención.

El comité de empresa del Hospital do Salnés denunció ayer la negativa del Sergas a ampliar el personal del centro sanitario, una demanda que los profesionales argumentan con la “sobrecarga sistemática de trabajo” a la que está sometida la totalidad de la plantilla.
La negativa del Sergas al incremento de personal es calificado por los representantes del comité de personal del Hospital como “a última agresión aos traballadores e unha volta de torca máis en contra das lexítimas reivindicacións e naturais expectativas do persoal”.

Hay que recordar que el comité de empresa denunció en reiteradas ocasiones no sólo la ausencia de determinadas categorías profesionales, como es el caso de celadores y auxiliares administrativos, sino también la falta de refuerzo de las áreas asistenciales, como hospitalización, quirófanos, urgencias, servicios centrales y consultas ambulatorias. La falta de personal y la sobrecarga de trabajo repercute, explican, tanto en los profesionales como en los usuarios del centro. En el primer caso, aseguran que incluso es causa de problemas de salud.

Todas estas cuestiones, añaden desde el comité, se las trasladaron al Sergas, a la dirección y al Patronato de la Fundación, solicitando el presupuesto necesario para corregir este “desaxuste”. Reconocen que en el último año se realizaron movimientos de refuerzo de personal pero aclaran que “resultan insuficientes polo momento”.

Sus esperanzas estaban puestas en que a lo largo de este año se solucionase el problema, pero el Sergas les comunicó recientemente su negativa a realizar este incremento de personal.

Desde el comité de personal lamentan que la integración en el Sergas no mejore estas condiciones laborales, ya que su pretensión era “situarse de feito nun plano de igualdade co resto dos traballadores do sistema público de saúde”.

Finalmente, inciden en que esta sobrecarga de trabajo repercute también en el nivel de calidad del servicio ofertado.
El comité de empresa del Hospital ya anuncia que pondrá en marcha diversas medidas para continuar con la reclamación de un incremento de personal y entre ellas se encuentra la recogida de firmas. Piden el apoyo a su exigencia de “dotación inmediata dun plan de incorporación e incremento do persoal estrutural deseñado para dar solución ás demandas expostas e cun prazo máximo de execución progresivo pero necesariamente finalizado no ano 2008”.
El no hacer caso a esta reivindicación signifcaría, exponen los profesionales del centro sanitario, “unha perpetuación e agravamento das indesexables deficiencias que cada vez máis son detectadas e denunciadas polos usuarios, como atrasos no acceso á habitación definitiva tras o seu ingreso, retrasos ou imposibilidade para o aseo do persoal, demora na xestión de probas, ata en situacións de urxencia, e, en definitiva, dificultades para a asistencia clínica e sanitaria diaria”. En este sentido aclaran que “o persoal non acepta de ningún xeito que poida tratarse de responsabilizarlle da dexeneración e alerta do fin da súa capacidade de resolución”.

27/03/2008

NOTA DE PRENSA COMITE DE EMPRESA F.P HOSPITAL SALNES


O Comité de Empresa do Hospital do Salnés quere manifestar publicamente que denunciou en reiteradas ocasións a ausencia de determinadas categorías profesionais (celadores, auxiliares administrativos) asi como a falta de reforzo das áreas asistenciais (hospitalización, quirófanos, urxencias, servizos centrais e consultas ambulatorias) co persoal necesario para dotar estes servizos do numero suficiente de efectivos para evitar a sobrecarga sistemática de traballo á que se ve sometida a totalidade do persoal. Dita situación repercute e afecta tanto aos traballadores como aos usuarios do Hospital.


O Comité de Empresa solicitou ante o SERGAS, e ante a Dirección e Padroado da Fundación, a dotación orzamentaria necesaria e a contratación que permita corrixir o desaxuste actual.


No último ano realizáronse movementos de reforzo do persoal que resultan insuficientes polo momento.


O persoal esperou, pacientemente, que no ano 2008 se producíse a incorporación de persoal esixida. Esta esperanza foi defraudada pola recentemente comunicación e negativa do SERGAS a realizar, no Hospital do Salnés no 2008, incremento algún de persoal para calquera das categorías profesionais existentes nin para as que aínda non se crearon.

A negativa do SERGAS ao incremento de persoal é a última agresión aos traballadores do Hospital e unha volta de torca máis en contra das lexítimas reivindicacións e naturais expectativas do persoal.


Coa integración no SERGAS o persoal do Hospital pide ver melloradas as súas condicións laborais e que se lle sitúe de feito nun plano de igualdade co resto dos traballadores do sistema público de saúde.


O Comité de Empresa detecta e informa que os traballadores non se atopan en situación de soportar a excesiva carga de traballo e as consecuencias que sofren, afectando incluso o seu estado de saúde, o que finalmente repercutirá tamén sobre o nivel de calidade ofertado ata agora e que actualmente é demandado pola poboación.


Por iso esiximos a dotación inmediata dun plan de incorporación e incremento do persoal estrutural deseñado para dar solución ás demandas expostas e cun prazo máximo de execución progresivo pero necesariamente finalizado no ano 2008.


Esta demanda non é nova e o Comité de Empresa leva máis dun ano anunciándoo polo que a insuficiente resposta da Dirección e da Consellería de Sanidade non se pode soster salvo que se queira confiar, por parte da Administración e os seus xestores, en que se aceptarán por parte dos traballadores, improvisacións e ocorrencias finais, con solucións parciais ou que traten de perpetuar as deficitarias condicións actuais, ignorando deliberada e torpemente que entramos nun escenario estatutario que ten que conducir a unha mellora substancial para a atención aos usuarios e a vida dos traballadores.

Facer caso omiso da situación leva a imaxinarnos unha perpetuación e agravamento das indesexables deficiencias que cada vez máis son detectadas e denunciadas polos usuarios, como atrasos no acceso á habitación definitiva tras o seu ingreso, atrasos ou imposibilidade para o aseo do persoal, demora na xestión de probas -ata en situacións de urxencia- e, en definitiva, dificultades para a asistencia clínica e sanitaria diaria.


O persoal do Hospital non acepta de ningún xeito que poida tratarse de responsabilizarlle da dexeneración do servizo e alerta do fin da súa capacidade de resolución.


Neste senso e para constatación da realidade cotiá, o Comité de Empresa promoverá entre outras medidas a recollida de sinaturas entre os profesionais, usuarios e pacientes afectados, para que poidan adherirse á demanda dun incremento de persoal e a adaptación do Hospital aos estándares do Sergas e para que, de forma gráfica, poidan manifestarse en favor da defensa dun sistema sanitario público de calidade para os cidadáns da Area Sanitaria do Salnés ó igual que outras da nosa autonomía, coa dotación estrutural de persoal necesario para poder acompañar e coidar aos enfermos, atendendo e protexendo a saúde da poboación cos niveis de calidade esixidos por uns e outros.

26/03/2008

Prensa 26/03/08La Voz de Galicia

A ampliación do hospital empezará no verán coa construción da nova planta
Non comezarán en urxencias, xa que a prioridade é dispor de máis camas


Autor:
Susana Luaña
Data de publicación:
26/3/2008

As obras de ampliación do Hospital do Salnés empezarán este verán. Está previsto que os traballos se adxudiquen en xuño coa intención de polos en marcha ao mes seguinte. A dirección do centro optou por elixir o verán para iniciar as obras tendo en conta que sempre baixa a ocupación nesas datas e contando co bo tempo para apurar os traballos.
Contra o que estaba previsto inicialmente, non se empezará pola área de urxencias, senón pola construción da terceira planta. Así o decidiu de forma unánime o persoal, xa que tanto o xerente, Pedro Adoitar, como o responsable de Urxencias, Tato Vázquez, coincidiron en que os principais problemas neste servizo danse cando non hai camas para hospitalización, xa que os pacientes ven entón obrigados a esperar por unha praza nos boxes de urxencias, tal como púidose comprobar nos meses de decembro e xaneiro, cando o centro alcanzou as cotas máis altas de ocupación, con picos de ata 150 persoas atendidas ao día en urxencias.
As obras que levarán a cabo este verán consistirán, polo tanto, na construción da nova planta, que permitirá dispor de 32 camas máis. Neste novo espazo situaranse tres unidades: a de coidados paliativos, a de hospitalización polivalente e a de infecciosos ou pacientes que requiran illamento. A de hospitalización polivalente terá 24 camas en 12 habitacións dobes, mentres que a de infecciosos contará con catro camas individuais, o mesmo que a unidade de paliativos, que incluirá unha cama para o acompañante. Os pacientes de paliativos serán tratados como un ingresado máis, cun espazo a modo de sala de estar no que poderán acceder a distintos servizos «para levar ou mellor posible a súa estadía non centro nun momento tan duro como este», subliña o gabinete de comunicación do centro.
Ao carón da nova planta estarán as unidades de paliativos e infecciosos, mentres que noutra zona situarase a hospitalización polivalente, «de xeito que se garanta a tranquilidade e intimidade dúas doentes e familiares que se atopan en situacións tan delicadas como as que se poden dar cos paliativos».
A planta dividirase en dous partes cun espazo central que as comunicará e onde se situarán as áreas de apoio, como o control de enfermería, o almacén, os despachos médicos, secretaría, sala de prealtas e salas de estar de familiares.
Diferentes fases
Se se cumpren as previsións, as obras adxudicaranse en xuño para empezar en xullo aproveitando o bo tempo e coa intención de causar as menores molestias posibles aos pacientes. Aínda que o centro non especifica cando finalizarán, indica que se fará no menor tempo posible para dispor canto antes das 32 camas a maiores, unha das principais carencias do hospital, e que foi determinante á hora de tomar a decisión de empezar as obras pola terceira planta en lugar de por urxencias.
Unha vez finalizada esa primeira fase acometerase o resto das obras, principalmente, as que ocuparán novos espazos no exterior, onde se disporá de dous mil metros cadrados a maiores. Sanidade investirá 9,3 millóns de euros nuns traballos que se alargarán ata o 2012.
http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/03/26/0003_6678683.htm?idioma=galego

Faro de vigo

La ampliación del Hospital do Salnés se inicia este verano por la tercera planta


Se decidió esta época por ser propicia para las obras, al coincidir con una menor ocupación. La reforma permitirá contar con 32 camas más
M.G. / VILAGARCÍA El Servicio Galego de Saúde, Sergas, ya aprobó el proyecto de la primera fase de las obras de ampliación del Hospital Comarcal do Salnés. Según las estimaciones del departamento sanitario de la Administración autonómica se espera adjudicar el proyecto en el mes de junio para que los trabajos comiencen al mes siguiente, coincidiendo con el verano. Se trata de una época propicia para las obras debido a que hay una menor ocupación del área de hospitalización, que es por donde se iniciarán los trabajos.
A pesar de que en un principio estaba previsto que la primera fase de ampliación del Hospital do Salnés correspondiese al servicio de Urgencias, el personal del centro hospitalario decidió, de forma unánime, que se comenzase por las obras de la tercera planta, donde se ubicarán varias unidades, y que supondrá un incremento de 32 camas sobre la actual oferta de hospitalización.
Tanto el gerente, Pedro Soler, como el responsable del área de Urgencias, José Manuel Vázquez Lima, coincidieron en señalar que el mayor problema en Urgencias se da "cuando no hay camas para ingresar a los pacientes que lo precisan".
La tercera planta del Hospital do Salnés acogerá tres unidades: la de cuidados paliativos, la de hospitalización polivalente y la de infecciosos o pacientes que requieren aislamiento.
La unidad de hospitalización polivalente tendrá 24 camas en 12 habitaciones dobles, mientras que la de infecciosos contará con cuatro habitaciones individuales, igual que la de cuidados paliativos que incluirá también cama para el acompañante. Éste será tratado como un ingreso más, de forma que tendrá derecho a las comidas y a gozar de un pequeño espacio a modo de sala de estar donde podrá acceder a diversos servicios (cafetería, frigorífico, cuarto de baño, etcétera) para llevar lo mejor posible su estancia en el centro en un momento tan duro como ese.
El gerente del Hospital destaca el diseño arquitectónico de este nuevo área "con un concepto más moderno y útil de lo que es un espacio de estas características". La planta está dividida en dos partes con un espacio central en el medio por donde se comunican y donde están situadas las áreas de apoyo, como el control de enfermería, almacenes, despachos médicos, secretaría, sala de prealtas y salas de estar de familiares. A un lado estarán las unidades de cuidados paliativos e infecciosos y al otro la de hospitalización polivalente, de forma que se garantice la tranquilidad e intimidad de los pacientes y familiares que se encuentran en situaciones tan delicadas como las que se pueden encontrar en paliativos.
Se espera que las obras se adjudiquen en junio. Según el pliego de condiciones, la empresa tendría un mes para comenzar los trabajos de forma que en julio estarían en marcha. Así se aprovecharía la meteorología más favorable del verano para apurar al máximo los trabajos y también las propias circunstancias del centro, que en estas fechas registra la menor ocupación del año.
La construcción de la tercera planta obligará a desalojar durante un tiempo todo el segundo piso, lo que ocasionará algunas molestias tanto al personal del centro como a los usuarios para lo que se deberá organizar la atención contando con todos los recursos asistenciales del área sanitaria Norte de Pontevedra. De todas formas, se espera que este desalojo necesario para apuntalar las nuevas vigas sobre los pilares ya existentes, sea breve y muy pronto puedan gozar de la nueva planta que contribuirá de forma decisiva a solucionar la escasez de camas que existe en el centro desde hace unos años y que se agrava en épocas punta como los meses de diciembre y enero.
Una vez finalizada esta primera fase, consistente en la reforma del actual edificio para ampliarlo, vendrá la segunda, que sería la correspondiente a la nueva obra y que sumaría a estos 1.650 metros cuadrados, una superficie de 2.000 metros más. La Consellería de Sanidade invertirá en el proyecto de ampliación del Hospital do Salnés 9,3 millones de euros y las obras acabarán en 2012.

Diario de ARousa

La construcción de la tercera planta obligará a desalojar el segundo piso y recurrir a traslados a Pontevedra

Las obras de la primera fase de ampliación del Hospital comenzarán en julio y permitirá dotarlo de 32 camas más


REDACCIÓN > VILAGARCÍA


Las obras de la primera fase permitirán dotar al Hospital do Salnés de un total de 32 camas más.
Las obras de ampliación del Hospital do Salnés comenzarán en el mes de julio, según confirmaron ayer desde el Sergas. El proyecto de la primera fase ya fue aprobado y las previsiones apuntan a que los trabajos se adjudicarán en el mes de junio, con lo que la empresa que se haga cargo de las obras tendrá un mes de plazo para iniciarlas, es decir, en julio tendrán que estar en marcha. Comenzarán por construir la tercera planta del Hospital do Salnés, lo que permitirá dotar al centro de 32 camas más, con lo que se acabarán los problemas de la falta de espacio que desde hace años sufren usuarios y trabajadores del Hospital. Mientras se acometen estos trabajos será necesario desalojar el segundo piso, lo que llevará a que tengan que atender contando con los recursos sanitarios de Pontevedra.

La primera fase de la ampliación del Hospital do Salnés comenzará en el mes de julio. Este es el plazo estimado ayer por el Sergas, donde ya aprobaron el proyecto que esperan adjudicar en el mes de junio. Si se cumplen estas previsiones, la empresa encargada de las obras deberá comenzarlas en el plazo de un mes, en julio, para aprovechar la climatología de la época teniendo en cuenta que se trata de construir la tercera planta de este centro sanitario.
El verano también es el momento escogido para ejecutar las obras que permitirán dotar al centro de 32 camas más porque se trata de una época del año en el que se reduce el índice de ocupación del Hospital. Aún así, avanzan que la construcción de la tercera planta obligará a desalojar durante un tiempo todo el segundo piso. Reconocen que causará molestias tanto al personal del centro como a los usuarios, porque la atención la organizarán contando con los recursos asistenciales del Área Sanitaria Norte de Pontevedra. Aún así, desde el Hospital do Salnés confían en que el desalojo, necesario para apuntalar las nuevas vigas sobre los pilares ya existentes, sea breve, teniendo en cuenta que son trabajos que contribuirán a solucionar la escasez de camas que se registra en el centro desde hace años y que se agrava en meses como diciembre y enero.

Hay que señalar que la tercera planta del Hospital do Salnés acogerá tres unidades: La de Cuidados Paliativos, la de Hospitalización polivalente y la de infecciosos o pacientes que necesitan ser aislados.

La unidad de hospitalización polivalente tendrá 24 camas en 12 habitaciones dobles, mientras que la de infecciosos contará con cuatro individuales, igual número que la de Cuidados Paliativos, que incluirá también cama para el acompañante.

Este último será tratado como un ingresado más, de forma que tendrá derecho a las comidas e incluso acceso a un pequeño espacio como una sala de estar donde podrá acceder a diversos servicios (cafetera, frigorífico, cuarto de baño y otros) para llevar lo mejor posible su estancia en el centro hospitalario en un duro momento como ese.

El primer objetivo es resolver el problema de espacio del centro


En un principio se preveía que la primera fase correspondiese a la ampliación de Urgencias, pero finalmente se optó por construir primero la tercera planta. El personal del Hospital do Salnés decidió, de forma unánime, que se comenzasen las obras por esta nueva planta, teniendo en cuenta que en ella se ubicarán varias unidades que permitirán incrementar el número actual de camas, al disponer de 32 más. Tanto el gerente del Hospital, Pedro Soler, como el responsable del área de Urgencias señalaron que el mayor problema en este servicio se da “cando non hai camas para ingresar aos doentes que o precisan”. Una vez finalizada la primera fase, que también incluye alguna reforma en el edificio actual, se pondrá en marcha la correspondiente a la nueva obra, que sumaría a los 1.650 metros cuadrados existentes, 2.000 más. La Consellería de Sanidade invertirá en esta ampliación 9,3 millones de euros.

Soler destaca el diseño “moderno e útil” con el que se ejecutará este proyecto

REDACCIÓN > VILAGARCÍA

El gerente del Hospital do Salnés, Pedro Soler, destacó ayer el diseño arquitectónico que presentará la tercera planta del centro sanitario. Indicó que mostrará “un concepto máis moderno e útil do que é un espazo destas características”.
En este sentido, Soler avanzó que la nueva planta estará dividida en dos partes con un espacio central en donde se comunicarán ambas zonas y donde estarán situadas las áreas de apoyo, como el control de enfermería, los almacenes, despachos médicos, secretaría, sala de prealtas y salas de estar de los familiares.

A uno de los lados estarán situadas las unidades de Cuidados Paliativos e infecciosos y al otro la de Hospitalización polivalente, de forma que se garantizará la tranquilidad e intimidad de los pacientes y de sus familiares que se encuentran en una situación tan delicada como las que se encuentran en paliativos.

Desde la Consellería de Sanidade confían en que las obras de ampliación del Hospital do Salnés estén finalizadas en el año 2012. En este sentido, el primer paso que darán será precisamente el de resolver la falta de espacio para las hospitalizaciones. Hay que recordar que desde hace años los trabajadores del centro e incluso el gerente hacían constar la necesidad de una ampliación, teniendo en cuenta que cada vez había más momentos en los que las camas existentes en el centro hospitalario de Ande eran insuficientes para atender la gran demanda que se registraba en Urgencias.

Confían en que la buena climatología propia del verano permita apurar al máximo los trabajos previstos para acometer la tercera planta, que será la que permita dotar de más camas para subsanar esta situación.

El gerente, Pedro Soler, recibió a una delegación de la región sanitaria norte de Portugal

Médicos y enfermeros muestran el modelo de O Salnés para aplicarlo en el Hospital de Barcelos


REDACCIÓN > VILAGARCÍA

Médicos y enfermeros del Hospital do Salnés desvelaron ayer el motivo del éxito del modelo de funcionamiento del Hospital do Salnés a los miembros de una delegación de la región sanitaria norte de Portugal, que visitó el centro sanitario de Ande con la intención de aplicar el trabajo que desarrollan aquí en el nuevo Hospital de Barcelos. El encargado de recibir a la amplia comitiva que se desplazó hasta Vilagarcía fue el gerente, Pedro Soler, que agradeció el interés prestado desde Portugal, ya que el equipo portugués destacó el buen funcionamiento del centro hospitalario de O Salnés, tanto por la adecuada gestión como por la capacidad de las consultas, especialmente en cirugía ambulatoria.

Médicos y enfermeros del Hospital do Salnés, además del gerente, Pedro Soler, mostraron ayer a una delegación de la región sanitaria norte de Portugal las claves del éxito del modelo puesto en marcha en el centro sanitario de Ande. El equipo portugués asistió a varias reuniones para conocer un sistema de trabajo que pretenden aplicar en el nuevo Hospital de Barcelos.
Soler fue el encargado de recibir a la delegación lusa alrededor de las once de la mañana y les dio la bienvenida agradeciéndoles el haber escogido el Hospital do Salnés. De hecho, el equipo portugués resaltó el buen funcionamiento que se registra en este centro sanitario, destacando la buena gestión y la gran capacidad de consultas, especialmente en lo que se refiere a cirugía ambulatoria. A todas estas características apuntaron también la buena integración con su centro de referencia.

La delegación portuguesa asistió a varias reuniones con responsables operativos, tanto médicos como de enfermería. Conocieron el área ambulatoria, el bloque operatorio, la coordinación con centros de referencia y centros de salud, además de tomar nota sobre la política de calidad.

Ya por la tarde, los miembros de este equipo portugués pudieron visitar el centro sanitario. En el recorrido emplearon dos horas, tiempo en el que se centraron en las áreas de Hospitalización, Urgencias, Área Ambulatoria y el bloque quirúrgico.

25/03/2008

Prensa 25/03/08


La Voz de Galicia

Unha delegación portuguesa visita o hospital para aplicar o mesmo modelo en Barcelos
Autor:
La Voz
Data de publicación:
25/3/2008

Unha delegación de Portugal formada por unha ducia de persoas visitará hoxe o Hospital do Salnés. O grupo procede da Rexión Sanitaria Norte, do Hospital de Barcelos e da Cámara municipal de devandita localidade. O motivo da visita é coñecer o funcionamento do Hospital do Salnés para aplicalo no novo Hospital de Barcelos, pola súa xestión e a súa integración co seu centro de referencia.
A chegada da comitiva portuguesa está prevista para as once da mañá. Tras unha recepción por parte do xerente e do equipo directivo do hospital, haberá unha reunión na que a delegación visitante será informada sobre a actividade do centro, as estratexias previstas e o sistema de información de xestión e proceso clínico. Logo haberá reunións de traballo, tanto cos equipos médicos como cos responsables de enfermería.
Tras unha comida de traballo, a delegación portuguesa visitará o centro sanitario. Nun prazo de dúas horas teñen previsto percorrer as áreas de hospitalización, urxencias, área ambulatoria e bloque cirúrxico.

http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/03/25/0003_6676326.htm?idioma=galego

Diario de Arousa
El Hospital do Salnés sirve de modelo para la puesta en marcha del de Barcelos, en Portugal

REDACCIÓN > VILAGARCÍA

Una delegación de Portugal visitará esta mañana el Hospital do Salnés con la intención de conocer sus instalaciones y su funcionamiento y aplicarlo como modelo al nuevo Hospital de Barcelos. El equipo luso eligió el centro sanitario de Ande por su buena gestión.

Entre los motivos que llevaron a los componentes de esta delegación portuguesa a escoger el Hospital do Salnés como modelo para el de Barcelos incluyen el buen funcionamiento del trabajo aplicado en el de O Salnés, así como destacan la buena gestión y la gran capacidad de las consultas, especialmente en lo que respecta a la cirugía ambulatoria. Además, resaltaron su intención de seguir el modelo de la buena integración lograda por el Hospital do Salnés con su centro de referencia.
La delegación de Portugal que hoy visitará el centro sanitario estará compuesto por casi una docena de personas que proceden de la Región Sanitaria Norte, del Hospital de Barcelos y de la Cámara Municipal de esta localidad lusa, que estarán acompañados durante la visita por el director de Intersalus Ltda., Artur Carrillo, y por el director ejecutivo de Intersalus S.A., Ignacio Iribarren. Está previsto que esta delegación esté apoyada por el vicepresidente de la Área Regional Salud Norte de Portugal, Fernando Araújo, y por los doctores de esa zona, Carlos Alberto Vaz, Fernando Tavares y Pimenta Marinho. Se desplazará también hasta Vilagarcía el presidente del Hospital de Braga, Lino Mesquita Machado, el de la Cámara de Barcelos, Fernando Reis, y tres personas del Consejo de administración del Hospital de Barcelos y dos de la Cámara Municipal.

La llegada de la comitiva está prevista para las once de la mañana. Será el gerente del Hospital do Salnés, Pedro Soler, el que les reciba, junto con el equipo directivo del centro de Ande. Mantendrán una reunión en la que les facilitarán a los visitantes datos generales sobre las dimensiones y la actividad del Hospital do Salnés, así como les trasladarán orientaciones estratégicas generales y el sistema de información de gestión y proceso clínico.

Posteriormente, la agenda prevista para esta visita incluye varias reuniones de trabajo con responsables operativos, tanto médicos como de enfermería.

Además, está previsto que les muestren el funcionamiento del área ambulatoria (consultas, exámenes especiales y Hospital de día), el bloque operatorio (medios diagnósticos y tratamiento, la coordinación con los centros de referencia y con los de salud y la política de calidad. Tras una comida de trabajo, la delegación lusa visitará el centro para conocer las áreas de Hospitalización, Urgencias, área ambulatoria y quirúrgica.

http://www.diariodearousa.com/

18/03/2008

Prensa 18/03/08

Faro de Vigo
La ampliación del hospital obligará a trasladar las camas de la segunda planta

M.G. / VILAGARCÍA Las obras de ampliación del Hospital Comarcal do Salnés obligarán a trasladar el área de hospitalización ubicada en la segunda planta con el fin de evitar que los pacientes tengan que padecer los efectos producidos por las mismas. La dirección del centro hospitalario buscar ahora habilitar dentro de las instalaciones un área provisional para el traslado de las camas con las garantías suficientes para no perder capacidad de ingresos mientras duren los trabajos para acondicionar la superficie de la tercera planta con destino al incremento de las habitaciones.
Las gestiones iniciadas para habilitar un área alternativa destinada a albergar las camas de la segunda planta son un síntoma de la proximidad cierta de las reivindicadas obras de ampliación del centro hospitalario comarcal. Si se cumplen los plantes de la Consellería de Sanidade expresados por el director xeral de Asistencia Sanitaria del Servicio Galego de Saúde, Julio Villar Barreiro, las obras de ampliación comenzarán en el segundo semestre de este año.
El objetivo es que durante este semestre se complete la supervisión del plan director y del proyecto básico de ejecución de la primera fase de las obras con el fin de poder sacarlas a licitación.
La ampliación del centro hospitalario supone 3.520 metros cuadrados de nueva construcción y alrededor de 1.700 metros cuadrados de reforma, siendo la inversión prevista de casi 9 millones de euros.
Cuando finalicen las obras de ampliación se pondrán en marcha seis nuevas especialidades según las previsiones de la Consellería de Sanidade. El dimensionado final del centro aumentará en 39 camas el área de hospitalización. Consultas externas aumentará en 17 locales, habrá 12 puestos más en el hospital de día y se creará un área de diálisis con 12 puestos,además de ampliar los bloques quirúrgico y de Urgencias y crear un área de cuidados intermedios.
El coordinador del área médica del Hospital do Salnés, Manuel Seijo, espera que las obras finalicen cuanto antes para poder mejorarlas condiciones de trabajo e implantar los nuevos servicios, así como aumentar recursos para neurología, endocrinología,oncología y nefrología-diálisis, entre otras. "Creemos que en un futuro próximo van a surgir muchas oportunidades y lucharemos por implantar en toda el área las consultas de alta resolución que ya se están haciendo en cardiología, explica.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031800_17_208971__Arousa-ampliacion-hospital-obligara-trasladar-camas-segunda-planta


Diario de Arousa


El Hospital do Salnés activará en breve el tratamiento de urgencia para el infarto cerebralManuel Seijo, jefe de Medicina Interna del Hospital do Salnés.
El Hospital Comarcal do Salnés dispondrá en breve de un nuevo servicio para el tratamiento del ictus, también conocido como embolia o trombosis, que permitirá salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren este tipo de infarto siquémico cerebral.

Manuel Seijo es coordinador del área médica y jefe de Medicina Interna del Hospital do Salnés, además de desarrollar un intenso trabajo en el área de Neurología.
El centro de Ande dispondrá en breve, posiblemente en el mes de abril, de un nuevo servicio para el tratamiento del Ictus, enfermedad cardiovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, y que también se conoce como embolia o trombosis.

Manuel Seijo recuerda que “o infarto cerebral é, con diferenza, a primeira causa de morte en adultos en Galicia”. En este sentido, el jefe de Medicina Interna del Hospital do Salnés explica que existe el denominado “Código Ictus”, que consiste “na pauta urxente de actuación ante un infarto isquémico cerebral en persoas menores de 80 anos de idade, e consiste en atender de xeito rápido a un doente con Ictus, aplicar medidas agudas e un tratamento moi efectivo baseado na aplicación dunha medicación intravenosa para disolver o trombo”.

Seijo incide en que este código “hai que aplicalo nas primeiras tres horas despois do infarto para que teña a máxima efectividade” y recuerda que en 2005 y 2006 “fíxose en colaboración co Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e agora queremos revitalizalo”. Este médico considera que “a activación do Código Ictus debe de ser unha prioridade na área do Salnés, xa que este tratamento non só salva vidas, senón que conserva e mellora a calidade de vida do doente que sofre unha enfermidade tan devastadora e frecuente como é o Ictus”.


Funcionamiento > Por otra parte, Manuel Seijo señaló que el Hospital do Salnés “manexa a mesma complexidade de patoloxía ou enfermidade que calquera gran hospital”. Así, informó de que el departamento de Medicina Interna “mantén unha intensa actividade asistencial e ten unha evolución de ingresos en aumento: No ano 2005 eran 1.125 e no 2007 foron máis de 1.600”. El doctor Seijo entiende que el futuro de este departamento en el complejo de Rubiáns pasa “por consolidar a actividade actual, resolver procesos agudos de forma eficaz e rápida para evitar complicacións secundarias, e crear novas unidades que redunden nunha mellor atención ao paciente agudo e así poder evitar ingresos prolongados”.
http://www.diariodearousa.com/

14/03/2008

Prensa 14/03/08Diario de Arousa

La puesta en marcha de la Unidad de Hospitalización a Domicilio permitirá a doce pacientes recuperarse en casa

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital do Salnés comenzó su actividad el pasado martes y, aunque por el momento cuentan con tres pacientes, la previsión es que permita la atención de entre diez y doce en sus hogares. El equipo médico de este nuevo servicio destacó ayer el incremento en la calidad asistencial que permitirá esta unidad, pero destacó que los pacientes tendrán las mismas garantías de cuidado de un ingreso en el Hospital do Salnés. En un principio, la HADO, como se conoce a esta nueva unidad, tendrá su radio de acción en Vilagarcía y la residencia Geriatros de Ribadumia, y, siempre de forma voluntaria, podrán acceder a ella pacientes que presenten cualquier tipo de tipología siempre que cumplan unos requisitos, como tener un cuidador capaz de atenderles o que la vivienda reúna condiciones higiénico-sanitarias.


El gerente del Hospital do Salnés, Pedro Soler, presentó ayer la Unidad de Hospitalización a Domicilio, un nuevo servicio puesto en marcha el pasado martes y que permitirá a los pacientes que lo deseen y cumplan los requisitos establecidos el poder recuperarse en su propio entorno, en sus casas, donde aseguran que diversos estudios constataron una más rápida recuperación frente a las estancias en los hospitales. El servicio mejorará la calidad asistencial a estos pacientes pero, como resaltó el jefe de Urgencias, del que depende esta unidad, Tato Vázquez, ofrecerá las mismas garantías que si el enfermo estuviera ingresado en el Hospital do Salnés.

El equipo que se encargará de la HADO, como se denomina a este nuevo servicio, tiene al frente a María Gayoso, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con experiencia en urgencias, así como a dos enfermeros, Ángel López y Sonia Bouzas. Ellos se desplazarán a diario a las casas de los pacientes acogidos en este servicio, que podrán alcanzar entre diez y doce.

Los tres destacaron que la unidad nace como una alternativa a la hospitalización convencional, pero con cuidados médicos y de enfermería de rango hospitalario. Además de realizar una vigilancia activa del enfermo en sus viviendas, le ofrecerán las técnicas diagnóstica y los tratamientos del hospital. Entre las ventajas de la unidad se encuentra también la vigilancia y seguimiento de enfermos crónicos sin necesidad de que estos se queden en el centro hospitalario, así como mejorará la coordinación entre el Hospital y la Atención Primaria. Aunque indicaron que cualquier patología es suceptible de ser tratada a domicilio, siempre de forma voluntaria por el paciente, señalaron que es necesario que se cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentra el contar ya con un diagnóstico y encontrarse en una situación estable, en caso de una intervención, por ejemplo. Pero el equipo médico será el encargado también de valorar que es posible realizar el tratamiento en casa, donde necesitarán la colaboración de la familia, por lo que también valorarán las condiciones sociofamiliares adecuadas y que la casa reúna las condiciones higiénico-sanitarias.

Por todos estos condicionantes, la mayoría de los pacientes corresponderán a patologías médicas agudas o crónicas, como neumonía o insuficiencia cardiaca, a patología quirúrgica (cirugía de alta precoz, como apendicitis, vigilancia de heridas o trombosis profundas), así como cuidados paliativos, con una atención integral al paciente en fase terminal y a su familia.


El cuidador es uno de los factores decisivos para acoger a un enfermo en este servicio

Un paciente que vive solo nunca podrá disfrutar de las ventajas de la HADO. Es una afirmación tajante que implica ya la importancia de la persona que vaya a cuidar al enfermo en su casa. Por este motivo, en la evaluación que el equipo médico realiza antes de incluir a una persona en este servicio no sólo analizan el entorno en el que estará, sino también la capacidad de este acompañante.

REDACCIóN > VILAGARCíA


Es Enfermería quien decide sobre este aspecto y ponen como ejemplo situaciones en los que el cuidador es mayor y no será capaz de realizar alguna tarea como estar pendiente de una vía, ya que inciden en que es más que asearlo y darle de comer, si es necesario. Exponen que es el equipo médico el que le llevará el tratamiento a casa, pero inciden en el trabajo de la persona que se encuentra al lado del paciente, ya que se encargará de vigilarlo durante toda la hospitalización a domicilio, teniendo como apoyo en todo momento a los miembros de esta unidad en el horario establecido de lunes a viernes y, a cualquier hora, al personal de Urgencias, que responderá a cualquier consulta o llamada de ayuda.

La elección de Vilagarcía como zona de acción se debe a evitar largos desplazamientos y poder acoger a un mayor número de pacientes. En cuanto a Geriatros, su inclusión en este servicio evitará el elevado número de ingresos que registran sus residentes, un total de 160. En este centro cuentan con la ventaja de tener enfermeros.

Los pacientes podrán acceder a pruebas con la misma rapidez que los ingresados en el centro

Los pacientes de la Unidad de Atención a Domicilio no sólo tendrán los mismos cuidados que estando ingresados en el Hospital do Salnés, sino que accederán a las pruebas diagnósticas con la misma premura que si ocuparan una cama del centro.

Cómodos en sus casas, en un entorno familiar que propiciará una rápida recuperación o, en todo caso, un ambiente más propicio para luchar contra una enfermedad, los pacientes que se sumen a la Unidad de Atención a Domicilio no sólo contarán con la misma atención que si estuvieran ingresados en el Hospital do Salnés, sino que también accederán a las pruebas diagnósticas con la misma rapidez que si ocuparan una cama.

Será el equipo médico el encargado de solicitar la prueba o la consulta con cualquier especialista que necesite. En el día y hora señalado, una ambulancia irá a buscar al paciente y le llevará después a casa.

La HADO depende de Urgencias, un servicio que está coordinado por Tato Vázquez, que no sólo incide en la similitud entre estar ingresado o en casa atendido por esta unidad, sino también en que tanto el paciente como la familia estará permanentemente atendida.

De hecho, de lunes a viernes en el horario establecido estará el equipo médico a su disposición, que se encargará todos los días de realizar las visitas en las casas. Fuera de este horario, será el personal de Urgencias el que asuma la responsabilidad de atender cualquier duda o solicitud de ayuda que pueda llegar desde alguna de estas casas.

En la actualidad, la Unidad de Hospitalización a Domicilio atiende a tres pacientes en sus hogares y ya dio alguna alegría, como permitir que regrese a su hogar una persona que lleva cuatro meses hospitalizada.

Intentarán ofrecer "tiempo de calidad" a los enfermos en situación terminal

El gerente del Hospital do Salnés, Pedro Soler, indicó que la puesta en marcha de esta unidad es "un paso importante en la atención a los pacientes". En este sentido, incidió en la atención que se prestará en lo que respecta a cuidados paliativos, un servicio que el centro hospitalario de Ande no tendrá hasta la ampliación y que permitirá ofrecer "tiempo de calidad" a las personas que se encuentran en una situación terminal.

REDACCIóN > VILAGARCíA


A través de esta Unidad de Atención a Domicilio los pacientes en esta situación contarán con todos los cuidados que necesitan sin salir de sus casas. De esta forma, destacó Soler, "se evita el sobrecoste emocional que supone ahora tener que desplazarse a Pontevedra".

En lo que respecta a los cuidados paliativos, el equipo médico del nuevo servicio del Hospital do Salnés incidió en que la pretensión es que se ofrezca una atención activa integral no sólo al paciente, sino también a su familia. De esta forma se evita también muchos de los numerosos ingresos que acumulan estos enfermos.


link noticia: http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1205395305066&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

Diario de ARousa

El PSOE anuncia la creación de una unidad de oncología y el PP critica que no sea de inmediato

El diputado del PSdeG-PSOE, José Manuel Lage Tuñas, anunció ayer en la comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia la creación de una unidad de oncología en el Hospital do Salnés con tratamientos de quimioterapia. Señaló que la dotación de esta unidad de día está prevista tras la ampliación del centro sanitario.

REDACCIóN > VILAGARCíA O Salnés contará con un hospital de día oncológico tras la ampliación.
Lage Tuñas afirmó que "trátase de que os pacientes e as familias dos mesmos que foran tratados no Hospital Comarcal deixaría de ter desprazamentos periódicos e frecuentes ao centro de referencia, co que melloraría a súa calidade de vida". En este sentido, el diputado socialista aprovechó su intervención en la comisión de Sanidade para transmitir los datos que maneja la Consellería e indicó que "a previsión de creación dun hospital de día oncolóxico no Hospital do Salnés é unha cuestión xa contemplada no plan funcional e no director".

Por su parte, la diputada del Partido Popular Marta Rodríguez criticó al PSOE y al BNG por "votar en contra da creación dunha unidade de oncoloxía no Hospital do Salnés", incidiendo en que "os socialistas consideran que a comarca pode esperar á ampliación do centro, que non rematará antes do 2012, para contar con este servizo".

Marta Rodríguez defendió en el Parlamento una proposición no de ley orientada a la creación de esta unidad que fue rechazada por socialistas y nacionalistas. A los argumentos del PSOE, suman las declaraciones de los representantes del BNG que, según Marta Rodríguez, "centraron os seus argumentos contra este avance na dificultade de ofrecer o tratamento axeitado para o cancro nos centros de saúde, sen referirse á posibilidade de establecelos nos hospitais comarcais, que era o obxecto da proposición non de lei.

En este sentido, la diputada del PP concluyó que "xa non saben que dicir para non admitir que rexeitan a proposta só porque é do Partido Popular".

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1205395305152&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

Faro de Vigo

La Xunta vincula la unidad oncológica a la ampliación del Hospital de O Salnés


M.F. / VILAGARCÍA El Hospital Comarcal de O Salnés contará con unidad oncológica aunque la Consellería de Sanidade vincula su puesta en marcha a lo programado en el plan funcional y en el plan director del centro. Para el Partido Popular, esto supone un horizonte de cuatro años, es decir, que empiece a funcionar en 2012. De ahí que elevasen al Parlamento una proposición no de ley para agilizar su creación tanto en este hospital comarcal como el ubicado en Barbanza.
Que su propuesta haya sido rechazada ayer tanto por socialistas como por nacionalistas ha causado gran malestar sobre todo a la diputada Marta Rodríguez Arias, responsable de la iniciativa. La vilagarciana resaltó que la unidad, que incluiría tratamiento de quimioterapia, supondría un gran avance en cuanto a comodidad y calidad de vida para los afectados de cáncer y sus familiares ya que podrían evitar desplazamientos a Pontevedra.
Rodríguez Arias critica tanto los argumentos del PSOE, que considera que la comarca puede esperar a la ampliación del centro que no acabará hasta 2012, como los del BNG que centró sus argumentos contra este avance en la dificultad de ofrecer el tratamiento oncológico adecuado en los centros de salud. Subraya que los nacionalistas no se refirieron a la posibilidad de establecerlos en los hospitales comarcales, que era el objeto de su proposición y en definitiva cree que ambos "no saben qué decir para no admitir que rechazan la propuesta sólo porque es del Partido Popular".
Rodríguez Arias explica que el presidente de la Xunta anunció en febrero pasado que una vez concluídas las obras de ampliación del Hospital de O Salnés se podría estudiar la posibilidad de equipar el centro con nuevas unidades de tratamiento pero "sin confirmar en ningún momento que esté previsto incluir una unidad de Oncología". Y que ayer, el portavoz socialista incidió "en que los enfermos de cáncer de O Salnés podrán esperar a la conclusión de las obras para decidir entonces si se dota al centro de esta unidad". Algo, insiste, "muy grave, teniendo en cuenta según las previsiones de la propia Xunta, que la ampliación acabará, como muy pronto, en 2012, después de los retrasos caprichosos a los que el bipartito sometió este proyecto". Subraya que, con su postura de ayer, "BNG y PSOE vuelven a demostrar que, a pesar de hablar mucho de políticas sociales, para ellos éstas son menos importantes que su acción contra el PP, que ponen por encima del interés de los ciudadanos".
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031400_17_208012__Arousa-Xunta-vincula-unidad-oncologica-ampliacion-Hospital-Salnes

Listas de contratación temporal Febreiro 2008

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Xaneiro do 2008 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.
Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.ENFERMERIA FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINA
3
4
5 INTERINA
6
7 INTERINA
8 INTERINA
9
10 INTERINA
11 INTERINA
12
13
14
15 INTERINA
16
17 INTERINA
18 INTERINO
19 INTERINA
20 INTERINA
21 INTERINA
22
23 INTERINA
24 INTERINA
25 INTERINA DESDE EL 18.01.08
26 INTERINA
27 INTERINA
28 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
29
30 RESERVA EN LA 1ª
31
32 MATERNIDAD DEL 28/01 AL 18/05
33
34
35
36
37
38
39
40 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
41
42 MATERNIDAD DEL 24/01 AL 14/05
43
44
45 R. DE EMBARAZO ) ( MATERNIDAD DEL 07/02/08 AL 28/05/08
46
47 EXCEDENCIA DESDE 18/01 ) ( RDE DESDE EL 13/02/08
48
49
50
51
52
53 DEL 16/01 AL 31/05
54 X X X X X
55 X X X X X X ) ( RDE DESDE 08/02
56
57
58
59
60
61 X X ( DEL 03/02 AL 11/04
62 RESERVA CUIDADO DE HIJOS
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 PSS DEL 22/01 AL 01/03
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 I.T. ) ( RDL DESDE EL 13/02
89
90
91
92
93
94 DEL 18/01 AL 24/05
95
96
97 DEL 16.01 AL 31.05
98
99
100
101
102
103
104
105
106 (I.T. ) X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110
111
112
113 X X X X X ( RDL DESDE 06/02 AL 17/07
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130 ENF ) ( ESI DESDE EL 13.02
158
159 X X X X X
174 ACT DESDE 21/01 ) X X X X
175
176 X X X X X X (I.T.
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187 ENF
188 203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
204
205 ( SEA ) X X X
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215 DEL 15.01 AL 31.05
233 DEL 16.01 AL 29.02 )
234 DEL 16.01 AL 31.05
268 X (I.T. ) X X X X X X X X X
269
270
271
272 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
273
274
275
276
277
278 ENF
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288 X X X X X X X X X X X X X X X X X
297 X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X X X X X X X 329 X X X X X X
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:

MARTIN MENDEZ IGLESIAS: 2,3,4,6,7,8,9,12,13,17, 18,19,25,26
ROCIO MONTEAGUDO REY : 18,19,24
CRISTINA ESTEVEZ DOMINGUEZ:
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE: 3,5,
RAQUEL OTERO RODRIGUEZ:
RUTH JUNCAL FARIÑA:
DANIEL CRESPO RODRIGUEZ:
MIRIAM SERANTES FERNANDEZ: 3,4,7,9,19
LETICIA RUANOVA ABALDE: 19
LIDIA DAVILA MUÑIZ:
CRISTINA CARRERA OTERO:
M. TERESA DEVESA IGLESIAS: 9,
ANTONIO GARCÍA RECHOU: 2,7,8,
ESTHER PIÑEIRO MAGARIÑOS:
ANDREA ÁLVAREZ REY:

AUXILIARES ENFERMERÍA FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 S.E.A. DESDE 01/06
4
5 INTERINIDAD
6 INTERINIDAD
7
8 INTERINIDAD
9 INTERINIDAD
10
11 INTERINIDAD
12 INTERINIDAD
13
14
15
16
17
18
19
20 INTERINIDAD
21 INTERINIDAD
22 S.E.A.
23
24 INTERINIDAD
25 E.F.E.
26 S.E.A.
27
28
29
30 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO ) ( MATERNIDAD AL 11/06/08
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36
37
38 ( EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS
39
40
41
42 RIESGO EN EL EMBARAZO DESDE 30/01
43 ACUMULO DEL 01/02 AL 29/02
44
45 DEL 16/01 AL 31/05
46 ( DEL 01/02 AL 14/02 ) ( RDE DESDE EL 15/02/08
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 I.T. I.T. DESDE 02/09/07
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 ( DEL 01/02 AL 31/05
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 ( DEL 01/02 AL 31/05
95 ( I.T.
96 DEL 19/01 AL 31/05
97
98
99
100
101
102
103
104 I.T. ) X X X X X X X X X X
105 ( DEL 01/02 AL 31/05
106 X X X X X X X X X ( DEL 11/02 AL 14/03
107
108
109
110 ( DEL 01/02 AL 31/05
111 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
112
113
114
115 I.T. ) X X X X X
116
117 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
118
119
120
121
122
123 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126 X X X X X X X X X X X X X ( HASTA EL 02/03/08
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 X X X X

144 I.T.
145
146
147
148
149
150
151 X X X X X X X X X X X X X X
152
153
154
155
156 ( DEL 01/02 AL 31/05
157
158
159
160 X X X X X X X X (I.T. ) X ( I.T.
161
162 I.T. ) X X X X X X X X X ( I.T.
163
164
165
166
167 X X X X (I.T. ) X X
168 X X X ( I.T. ) X X X X X X X X X X X
169
170
171
172
173
174 I.T.
175
176
177
178
179
180
181
182 X X X X X X (I.T.
183
184
185
186
187
188
189
190 X X X X X X X X X X X X X X
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201 ENF
202 X X X X X X X X X
203
204
205 X X X X X X X X
206
207 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225 X X X
237 X
238
239
240
241
242
243 X X
273 X X X X X X X X XPERSOAL SERVICIOS XERAIS FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14 INTERINIDAD
15
16
17
18 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS
19 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS DESDE 17/12/07
20
21
22
23
24
25 DEL 17/12/07 AL 29/02/08
26
27 ( DEL 01/01/08 AL 31/05/08
28
29
30
31 I.T.
32
33
34 ( ACUMULO DEL 01/02 AL 29 /02 )
35 I.T.
36
37 PSS ) X X ( DEL 11/02 AL 31/05
38
39 X
X X XTECNICOS DE RAIOS FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 INTERINIDAD
2 X X X X X X X X X X X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 X (I.T. ) X
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 X X X X

TECNICOS DE LABORATORIO FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINIDAD
3 X X X X
4
5 INTERINIDAD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ACT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ( ENF
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA

07/03/2008

Prensa 7/03/08

La Voz de Galicia

As urxencias aumentaron un 5% o ano pasado no Hospital do Salnés
Máis de trescentas persoas foron derivadas a outros centros sanitarios por falta de espazo no de Rubiáns


Autor:
Susana Luaña
Data de publicación:
7/3/2008

O servizo de urxencias do Hospital do Salnés atendeu o ano pasado a 37.877 persoas, un 5% máis que no ano anterior. Segundo de desprende do balance de actividade que deu a coñecer onte o centro sanitario, case dous mil pacientes máis que o ano anterior fixeron uso do servizo de urxencias hospitalarias, e non todas da comarca, senón que houbo case un milleiro pertencente á de Pontevedra e 2.174 procedentes doutras zonas.
Con todo, o número de ingresos hospitalarios procedentes da área de urxencias baixou un 1% con respecto ao ano pasado. A dirección do centro entende, con este dato, que cada vez é maior o número de persoas que acoden ao hospital con doenzas leves. Confírmao, ademais, o feito de que só o 16,4% pasou antes polos puntos de atención continuada. Os 32.000 restantes foron directamente ao hospital, sen consultar antes co seu médico de cabeceira nin cos médicos de urxencias dos centros de saúde.
Foi nos meses de decembro e xaneiro, cando se rexistraron os maiores picos de demanda no hospital, cando desde o Servizo Galego de Saúde fíxose un chamamento á poboación para que, antes de acudir ás urxencias hospitalarias, fose aos centros de saúde, evitando así o colapso dos hospitais, onde ademais, a área de urxencias resérvase para doenzas de carácter grave.
O balance presentado polo centro de Rubiáns fai referencia tamén aos traslados que, desde este centro, realizáronse a outros hospitais de referencia. Pola gravidade das súas lesións foron enviados a centros especializados 1.112 pacientes -400 en uci móbil- o que supón máis de tres traslados ao día. Ao centro da Merced e ao Hospital Domínguez deriváronse 329 persoas por falta de espazo no hospital.
Accidentes laborais
é ademais preocupante o número de ingresos por accidentes, xa sexa na estrada ou no traballo. Ao longo do ano pasado, 805 vítimas de accidentes de tráfico foron trasladadas ao hospital, e 518 máis o fixeron por resultar feridos nalgún dos cada vez máis frecuentes accidentes laborais.

http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/03/07/0003_6630753.htm?idioma=galego


Diario de Arousa

Ultiman el anteproyecto y Soler confía en que la ampliación comience en el segundo semestre


El gerente del Hospital, Pedro Soler, señaló que "nestes días estase ultimando o anteproxecto de ampliación, porque houbo que matizar cuestiósn técnicas, pero, confiamos en que se lle de o visto bo definitivo de inmediato para comezar as obras no segundo semestre deste ano, tal e como anunciou hai uns días no Parlamento o director xeral de Asistencia Sanitaria".

REDACCIóN > VILAGARCíA

Con estas obras confían en solucionar los problemas que presenta en este momento el Hospital y Soler recuerda que es, junto con Vigo, el que tiene proporcionalmente una mayor presión en urgencias y que ésta se incrementa año tras año. Esta situación, insiste, agravó la falta de espacio que ya existía desde hace tiempo.

En este sentido, Soler indica que puntualmente en los días de mayor presión asistencial, el Hospital do Salnés creó una sala de preingresos, que sólo fue necesario utilizar un día, y que supone una ampliación de cinco camas "con todos os servizos necesarios para o enfermo que espera o ingreso en planta en momentos de ocupación plena". Finalmente, a esta situación añadió "a contratación de persoal extra nos días máis críticos e, sobre todo, o esforzo do persoal do centro sanitario para que funcione o mellor posible e se preste o mellor servizo a tódolos pacientes que acuden alí". Finalmente, Pedro Soler asegura que "o persoal do Hospital está moi ilusionado, xa que trala posta en marcha da ampliación ve un horizonte favorable máis próximo, o que lles permite afrontar con optimismo esta situación".

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1204795799378&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

El Hospital do Salnés atendió 37.877 urgencias en 2007

El Hospital do Salnés registró el pasado año un total de 37.877 consultas en el servicio de Urgencias, según se desprende de la memoria de este centro. En ella se constata el aumento de casos leves que acuden a Ande, ya que sólo el 16,4% de estos pacientes pasaron antes por el centro de salud.

REDACCIóN > VILAGARCíA Sólo el 16,4% de los pacientes de Urgencias pasaron antes por el PAC.
El número de urgencias atendidas el pasado año en el Hospital do Salnés superó en 2.000 pacientes los registros del 2006, periodo en el que se contabilizaron un total de 35.986 consultas. Del total de las 37.877 urgencias del último año, cerca de mil correspondían a pacientes pertenecientes al área sanitaria de Pontevedra y 2.174 eran de otras áreas diferentes a Pontevedra y a O Salnés.

Pero si hay un aspecto destacado en la memoria de la actividad del Hospital do Salnés es precisamente que las urgencias que finalizaron con un ingreso en el centro se redujeron en un 1% a pesar del aumento en el número de atenciones. Desde la dirección del Hospital hacen constar que este hecho indica que existe una subida en el número de personas que acuden al servicio de Urgencias del centro sanitario de Ande con dolencias leves. En este sentido, exponen que sólo el 16,4% de las consultas que llegaron al Hospital fueron derivadas de los centros de Atención Primaria. El resto, cerca de 32.000 personas, fueron directamente al centro de Rubiáns sin pasar por los Puntos de Atención Continuada, es decir, por los servicios de Primaria.

En la memoria de la actividad registrada en el Hospital do Salnés también hay un capítulo destacado para los traslados. Durante el pasado año fueron remitidos al centro de referencia por la gravedad de las lesiones presentadas un total de 1.112 pacientes, de los que 400 fueron desplazados en la UCI móvil. Estas cifras suponen más de tres traslados al día, a los que hay que sumar las 329 personas que durante todo el año 2007 fueron llevados a la Merced y al Hospital Domínguez a causa de la falta de espacio en el Hospital do Salnés.

En el balance realizado por el servicio de Urgencias también son de destacar los pacientes atendidos a causa de accidentes de tráfico, un total de 805, así como aquellas personas que se lesionaron en accidentes laborales, ya que durante el año pasado sumaron un total de 518 urgencias.

En cuanto al nivel de ocupación del Hospital do Salnés, en 2007 se alcanzó el 84,6%, un porcentaje ligeramente superior al 83,7% registrado de media en 2006. Estas cifras ponen en evidencia la necesidad de camas en este centro, ya que estiman que la ocupación de un centro sanitario debe rondar el 80%.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1204795799366&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

04/03/2008

Prensa 4/03/08

Diario de Arousa

Sacan a concurso el suministro del equipo de Cardiología para el centro sanitario de Ande

El Hospital do Salnés publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia el anuncio del concurso para la contratación de suministro de equipamiento para Cardiología. La dotación que necesita el centro sanitario de Ande incluye un ecocardio, un holter y un ergómetro, que permitirán a los especialistas en Cardiología realizar las pruebas correspondientes en el propio Hospital do Salnés.

Este concurso forma parte del proceso de mejora y ampliación del equipamiento de los centros sanitarios puesto en marcha por el Servicio Galego de Saúde. Con este suministro, no tendrán que trasladar un ecocardio, como hacen ahora los profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, para realizar los ecocardiogramas a los usuarios y usuarias del Hospital do Salnés ni habrá que enviarlos a otro centro sanitario a realizar esta prueba, así como la de esfuerzo (ergometría), que detecta las lesiones en el corazón, o el holter, un dispositivo de grabación que registra el ritmo cardíaco durante 24 horas.

Esta actividad eléctrica cardiaca es muy similar a la que se obtiene con un electrocardiograma, con la diferencia de que los resultados se obtienen mientras la persona desarrolla un ritmo de actividad normal. A continuación se analizará el registro y, con la lectura de datos, se determina si existe algún problema cardiaco, especialmente en el caso de las arritmias.

El presupuesto total para estos instrumentos asciende a 90.000 euros. La documentación se puede recoger en el Servicio de Suministración del Hospital do Salnés y en las páginas web www.galiciasaude.es o www.sergas.es, así como se puede solicitar información en el teléfono 986 568004, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

El plazo para presentar las ofertas finalizará el martes 18 de marzo y la apertura de propuestas será el día 31.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1204546011962&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

El Hospital do Salnés realiza ya diagnóstico prenatal e incorporará el cribaje en sangre

El Hospital do Salnés realiza desde el pasado mes de enero el diagnóstico prenatal y entre las principales novedades que tendrá el área de Ginecología se incluye la incorporación del cribaje en sangre, una técnica con resultados similares a la amniocentesis pero sin riesgos.

REDACCIóN > VILAGARCíA Emilio Cabo Silva es el responsable de Ginecología y Obstetricia.
Emilio Cabo Silva, responsable de Ginecología y Obstetricia del Hospital do Salnés, explicó que la prueba de cribaje bioquímico en sangre materna es una nueva técnica que ofrecerán a partir de los próximas días a todas las embarazadas, independientemente de su edad. Hasta ahora realizaban la amniocentesis a las mujeres mayores de 35 años, pero, recuerda Cabo, esta prueba conlleva un riesgo de pérdida fetal.

En este sentido, el responsable de este departamento aclara que el cribaje de sangre no presenta ese riesgo porque se hace conjugando datos analíticos de la madre con valores ecográficos y, añade, "a sensibilidade dos resultados é bastante semellante". De esta forma, concluye Emilio Cabo, sólo tendrán que someterse a la amniocentesis las mujeres que presenten algún factor de riesgo o las que den positivo en esta prueba.

Pero para someterse a este examen ya no será necesario que las embarazadas del área de referencia del Hospital do Salnés se desplacen a Pontevedra, puesto que desde el pasado mes de enero el servicio que coordina Emilio Cabo realiza el diagnóstico prenatal. De esta forma, explica, se cumple uno de los principales objetivos del centro sanitario, como es el ir aumentando servicios, a pesar de reconocer que están limitados por cuestiones de espacio.

En este sentido, Emilio Cabo espera la ampliación del Hospital do Salnés, porque reconoce que el principal cambio se dejará notar en el área obstétrica, ya que, recuerda, contará con dos paritorios. Con estas obras podrán completar el programa de parto natural que ya está en marcha, con la incorporación de la bañera de dilatación y las camas especiales, para que la mujer disfrute de un espacio íntimo y cómodo en compañía de su familia, pero con las ventajas de estar en un hospital.

Con esta humanización, ya lograron reducir el número de cesáreas y episiotomías, al igual que los partos instrumentales. La intención de Emilio Cabo es que las cifras continúen reduciéndose, aunque el Hospital cuenta ya con una de las tasas más bajas.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1204546011935&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

01/03/2008

Prensa 1/03/08

La voz de Galicia

A totalidade do persoal do hospital intégrase no Servizo Galego de Saúde
Os 219 traballadores, incluídos os 67 médicos, adheríronse ao proceso de integración

Autor:
La Voz

Data de publicación:
1/3/2008

O cento por cento dos traballadores do Hospital do Salnés acolléronse á oferta de estaturización que lles permite a integración no sistema público de saúde. Así, desde o 27 de febreiro, pasaron a integrarse como traballadores do Servizo Galego de Saúde. En total son 219 as persoas que aceptaron a súa integración, entre elas, 67 médicos e 49 enfermeiros, xunto co persoal adscrito aos distintos departamentos do centro sanitario de Rubiáns. Ademais, o hospital ten outras corenta prazas ocupadas por persoal interino que, a partir de agora, pasará a ser persoal interino estatutario. Así se completa a totalidade do persoal, alcanzándose os 219 traballadores.
Todos eles recibirán a próxima semana a resolución individualizada das súas solicitudes, aínda que na última nómina xa percibiron os cambios e as vantaxes que lles supón ser traballadores da sanidade pública. O propio decreto estipulaba que os dereitos como persoal estatutario dos traballadores integrados aplicaríanse con retroactividad desde o 1 de xullo do 2007, polo que nos próximos meses regularizarase a situación persoal de cada un deles co cobro das cantidades atrasadas.
Na resolución dos expedientes teranse en conta aspectos como o reconoci amento á antigüidade, as funcións específicas que levan a cabo cada un deles, a categoría profesional e a homologación estatutaria en cada unha das especialidades.
A integración no sistema público é o paso previo á desaparición das fundacións sanitarias, un sistema de xestión privado no que estaba incluído o hospital comarcal, que agora pasará a formar parte do Servizo Galego de Saúde. A Consellería de Sanidade espera ter pechado o proceso a próxima primavera. Segundo indica o propio centro sanitario, suporá «unha importante mellora para lestes traballadores e, en consecuencia, para vos usuarios dous servizos sanitarios».
Unha antiga reivindicación
Finaliza así a vella batalla que desde fai anos libraban os traballadores do Hospital do Salnés, xunto cos das demais fundacións sanitarias que aínda hai en Galicia e da que forman parte, ademais dos hospitais comarcais galegos, o servizo do 061.
Os traballadores reclamaban un soldo similar ao do persoal dos centros públicos, xa que realizando a mesma labor e coa mesma preparación, gañaban moito menos. Tamén tiñan condicións peores de traballo, con moitas menos vantaxes sociais e máis horas laborais.
Cando o persoal das fundacións reclamou nos xulgados o pago das horas extras e a Xustiza deulles a razón, a Xunta expúxose a desaparición das fundacións sanitarias, un proceso que culminará agora coa equiparación destes profesionais aos do servizo público.
http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/03/01/0003_6612853.htm?idioma=galegoDiario de Arousa
La plantilla del Hospital do Salnés ya está integrada en el Servizo Galego de Saúde

La totalidad del personal del Hospital do Salnés se acogió a la oferta de estaturización y desde el pasado miércoles pasaron a integrarse en el Servicio Galego de Saúde. Son 219 personas, de las que 67 son médicos, 49 enfermeros y el resto es personal adscrito a otros departamentos del centro sanitario.

REDACCIóN > VILAGARCíA


Además, el Hospital do Salnés tiene 40 plazas más ocupadas por personal interino que se convertirá en estatutario, completando así la plantilla, compuesta por 259 personas. Todos los afectados por este cambio recibirán la próxima semana la resolución individualizada de sus solicitudes por parte de la Consellería de Sanidade, aunque todos cobraron ya su nómina desde este mes adaptada a la nova situación laboral. El decreto por el que se regula la estaturización establecía que los derechos de estos trabajadores se aplicarían con retroactividad desde el 1 de julio de 2007, por lo que desde el Sergas señalan que en los próximos meses se regularizarán los atrasos correspondientes. La resolución de los expedientes incluye el reconocimiento de la antigüedad, de las funciones que llevan a cabo los trabajadores, de la categoría profesional y la homologación estatutaria en cada una de las especialidades.

Este proceso es el paso previo para dejar atrás la figura de la Fundación pública sanitaria, que era la que gestionaba el Hospital do Salnés, un centro que ahora pasará a formar parte directamente del Sergas, un proceso que la Consellería espera tener finalizado en primavera.

La integración en el Sergas era una de las principales demandas planteadas por los trabajadores del Hospital do Salnés.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1204268657803&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

Faro de Vigo
Los 259 empleados del Hospital de O Salnés se incorporan a la plantilla oficial del Sergas


REDACCIÓN / VILAGARCÍA Todos los trabajadores del Hospital de O Salnés se han acogido a la oferta de estaturización por lo que desde el pasado 27 de febrero han pasado a engrosar la plantilla del Servicio Galgo de Saúde, según han confirmado fuentes del propio centro hospitalaro.
En total son 219 las personas que se han incorporado al nuevo estatuto, de los que 67 son médicos, 49 enfermeros y el resto, personal adscrito a otros departamentos del centro sanitario.
A su vez, el Hospital de O Salnés tiene 40 plazas más ocupadas por personal interino que se convertirá en personal interino estatutario, completando así a la totalidad de la plantilla compuesta por 219 personas.
Todos ellos recibirán, la próxima semana, la resolución individualizada de sus solicitudes por parte de la Consellería de Sanidade, aunque todos han cobrado ya su nómina del presente mes adaptada a la nueva situación laboral.
Cabe recordar que el propio decreto establecía que los derechos como personal estatutario de estos trabajadores se aplicarían con retroactividad desde el 1 de julio de 2007, por lo que en los próximos meses se regularizarán los atrasos correspondientes desde esta fecha.
La resolución de los expedientes incluye el reconocimiento de la antigüedad, de las funciones que llevan a cabo los trabajadores, de la categoría profesional y la homologación estatutaria en cada una de las especialidades.
La estaturización es el paso previo para erradicar la figura de la fundación pública sanitaria.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3282_17_204601__Arousa-empleados-Hospital-Salnes-incorporan-plantilla-oficial-Sergas