14/03/2008

Listas de contratación temporal Febreiro 2008

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Xaneiro do 2008 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.
Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.ENFERMERIA FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINA
3
4
5 INTERINA
6
7 INTERINA
8 INTERINA
9
10 INTERINA
11 INTERINA
12
13
14
15 INTERINA
16
17 INTERINA
18 INTERINO
19 INTERINA
20 INTERINA
21 INTERINA
22
23 INTERINA
24 INTERINA
25 INTERINA DESDE EL 18.01.08
26 INTERINA
27 INTERINA
28 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
29
30 RESERVA EN LA 1ª
31
32 MATERNIDAD DEL 28/01 AL 18/05
33
34
35
36
37
38
39
40 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
41
42 MATERNIDAD DEL 24/01 AL 14/05
43
44
45 R. DE EMBARAZO ) ( MATERNIDAD DEL 07/02/08 AL 28/05/08
46
47 EXCEDENCIA DESDE 18/01 ) ( RDE DESDE EL 13/02/08
48
49
50
51
52
53 DEL 16/01 AL 31/05
54 X X X X X
55 X X X X X X ) ( RDE DESDE 08/02
56
57
58
59
60
61 X X ( DEL 03/02 AL 11/04
62 RESERVA CUIDADO DE HIJOS
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 PSS DEL 22/01 AL 01/03
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 I.T. ) ( RDL DESDE EL 13/02
89
90
91
92
93
94 DEL 18/01 AL 24/05
95
96
97 DEL 16.01 AL 31.05
98
99
100
101
102
103
104
105
106 (I.T. ) X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110
111
112
113 X X X X X ( RDL DESDE 06/02 AL 17/07
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130 ENF ) ( ESI DESDE EL 13.02
158
159 X X X X X
174 ACT DESDE 21/01 ) X X X X
175
176 X X X X X X (I.T.
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187 ENF
188 203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
204
205 ( SEA ) X X X
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215 DEL 15.01 AL 31.05
233 DEL 16.01 AL 29.02 )
234 DEL 16.01 AL 31.05
268 X (I.T. ) X X X X X X X X X
269
270
271
272 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
273
274
275
276
277
278 ENF
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288 X X X X X X X X X X X X X X X X X
297 X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X X X X X X X 329 X X X X X X
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:

MARTIN MENDEZ IGLESIAS: 2,3,4,6,7,8,9,12,13,17, 18,19,25,26
ROCIO MONTEAGUDO REY : 18,19,24
CRISTINA ESTEVEZ DOMINGUEZ:
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE: 3,5,
RAQUEL OTERO RODRIGUEZ:
RUTH JUNCAL FARIÑA:
DANIEL CRESPO RODRIGUEZ:
MIRIAM SERANTES FERNANDEZ: 3,4,7,9,19
LETICIA RUANOVA ABALDE: 19
LIDIA DAVILA MUÑIZ:
CRISTINA CARRERA OTERO:
M. TERESA DEVESA IGLESIAS: 9,
ANTONIO GARCÍA RECHOU: 2,7,8,
ESTHER PIÑEIRO MAGARIÑOS:
ANDREA ÁLVAREZ REY:

AUXILIARES ENFERMERÍA FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 S.E.A. DESDE 01/06
4
5 INTERINIDAD
6 INTERINIDAD
7
8 INTERINIDAD
9 INTERINIDAD
10
11 INTERINIDAD
12 INTERINIDAD
13
14
15
16
17
18
19
20 INTERINIDAD
21 INTERINIDAD
22 S.E.A.
23
24 INTERINIDAD
25 E.F.E.
26 S.E.A.
27
28
29
30 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO ) ( MATERNIDAD AL 11/06/08
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36
37
38 ( EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS
39
40
41
42 RIESGO EN EL EMBARAZO DESDE 30/01
43 ACUMULO DEL 01/02 AL 29/02
44
45 DEL 16/01 AL 31/05
46 ( DEL 01/02 AL 14/02 ) ( RDE DESDE EL 15/02/08
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 I.T. I.T. DESDE 02/09/07
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 ( DEL 01/02 AL 31/05
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 ( DEL 01/02 AL 31/05
95 ( I.T.
96 DEL 19/01 AL 31/05
97
98
99
100
101
102
103
104 I.T. ) X X X X X X X X X X
105 ( DEL 01/02 AL 31/05
106 X X X X X X X X X ( DEL 11/02 AL 14/03
107
108
109
110 ( DEL 01/02 AL 31/05
111 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
112
113
114
115 I.T. ) X X X X X
116
117 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
118
119
120
121
122
123 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126 X X X X X X X X X X X X X ( HASTA EL 02/03/08
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 X X X X

144 I.T.
145
146
147
148
149
150
151 X X X X X X X X X X X X X X
152
153
154
155
156 ( DEL 01/02 AL 31/05
157
158
159
160 X X X X X X X X (I.T. ) X ( I.T.
161
162 I.T. ) X X X X X X X X X ( I.T.
163
164
165
166
167 X X X X (I.T. ) X X
168 X X X ( I.T. ) X X X X X X X X X X X
169
170
171
172
173
174 I.T.
175
176
177
178
179
180
181
182 X X X X X X (I.T.
183
184
185
186
187
188
189
190 X X X X X X X X X X X X X X
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201 ENF
202 X X X X X X X X X
203
204
205 X X X X X X X X
206
207 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225 X X X
237 X
238
239
240
241
242
243 X X
273 X X X X X X X X XPERSOAL SERVICIOS XERAIS FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14 INTERINIDAD
15
16
17
18 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS
19 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS DESDE 17/12/07
20
21
22
23
24
25 DEL 17/12/07 AL 29/02/08
26
27 ( DEL 01/01/08 AL 31/05/08
28
29
30
31 I.T.
32
33
34 ( ACUMULO DEL 01/02 AL 29 /02 )
35 I.T.
36
37 PSS ) X X ( DEL 11/02 AL 31/05
38
39 X
X X XTECNICOS DE RAIOS FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 INTERINIDAD
2 X X X X X X X X X X X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 X (I.T. ) X
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 X X X X

TECNICOS DE LABORATORIO FEBREIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINIDAD
3 X X X X
4
5 INTERINIDAD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ACT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ( ENF
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA

Nenhum comentário: