28/02/2008

Prensa 28/07/02

La Voz de Galicia

Demandan ao hospital tras caer dun banco que rompeu na sala de espera
Tres pacientes que sufriron feridas, entre eles unha embarazada, piden máis de 11.000 euros de indemnización

Autor:
Susana Luaña
Data de publicación:
28/2/2008

Segundo consta no informe do Consello Consultivo de Galicia, os feitos tiveron lugar o 18 de maio do 2006, cando dúas mulleres e un home estaban esperando a súa quenda na sala de espera do Hospital do Salnés. Entón, o banco no que estaban sentados, cedeu, e os tres caeron ao chan. Os pacientes alegan que, co golpe, sufriron unha serie de contusións, polo que uns meses despois reclamaron unha indemnización ao Servizo Galego de Saúde.
Os demandantes son dúas mulleres e un home, co agravante de que unha das pacientes estaba embarazada cando ocorreron os feitos. P.I.O. reclama 1.617 euros polos trinta días de incapacidade temporal, «días que lle faltaban para ou parto que tivo lugar de forma adiantada pola caída, e polas molestias derivadas dás contusións que lle causou a caída». En canto a J.M.S.V., o home que tamén reclamou unha indemnización, pide 1.244 euros polos días de incapacidade derivados da caída. Pola súa banda, M.L.G.B. solicita 8.306 euros non só pola incapacidade que sufriu a causa do golpe, senón tamén polas secuelas de algia postraumática.
O Consello Consultivo indica que, á marxe da cantidade que a cada un correspóndalle percibir, «resultan demostradas as lesións dous interesados por mor dá súa caída non Hospital do Salnés, tal e como se desprende dous distintos informes médicos incorporados ao expediente».
No informe especifícase, ademais, que o responsable da Xestión Física do hospital puxo de manifesto que se realizaba unha inspección periódica das bancadas, e que en ningún momento apreciáronse gretas nin fisuras que fixesen pensar en que os pés ían romper, pero a pesar diso, «ou certo é que a bancada cedeu, sendo así que, a falta de dato algún que apunte a un uso indebido daquela polos reclamantes, debe concluírse que ou seu estado de mantemento non era axeitado».
Parto provocado
Respecto da reclamación de P.I.O., a muller que se atopaba embarazada cando ocorreron os feitos, tras analizar os informes médicos, conclúese que non queda acreditado que se lle provocase o parto como consecuencia da caída, nin que ese golpe producise danos na xestación. En cambio, no que incumbe a M.L.G.B., que tras a caída presentou «dor no pescozo e membro inferior esquerdo», achégase un expediente médico que recoñece contusións múltiples na paciente.

http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/02/28/0003_6607465.htm?idioma=galego

26/02/2008

Prensa 26/02/08

Diario de ArousaParalizan las pruebas del TAC durante quince días para instalar una nueva máquina

La instalación de un nuevo TAC en el Hospital do Salnés comenzó ayer y el proceso, incluidas las pruebas de la máquina, durará quince días. Este es el tiempo en el que no se realizará esta prueba en el centro sanitario de Ande. A los pacientes preferentes los enviarán al centro de referencia de Pontevedra y el resto volverá a recibir cita a partir de mediados de marzo.

REDACCIóN > VILAGARCíA


El nuevo TAC de 16 cortes pertenece a la empresa General Electric y está valorado en 299.000 euros. Esta inversión corre a cargo de la Consellería de Sanidade dentro del presupuesto destinado a la modernización tecnológica de los hospitales gallegos.

Este nuevo TAC mejorará notablemente la calidad de imagen y permitirá estudios más complejos y amplios en menos tiempo, lo que supone rebajar el tiempo de exploración, ya que se hará hasta cuatro veces más rápido, y, en consecuencia, la radiación que recibe el paciente. Además, también requiere menor contraste para inyectar al paciente.

Desde el Hospital do Salnés aclaran también que este TAC permitirá reconstrucciones tridimensionales y realizar estudios que antes no eran posibles, como los vasculares. En cuanto a los profesionales, estos también apreciarán el avance tecnológico, puesto que posibilitará guardar, sin intermediarios, la imagen y los datos radiológicos y poder variarlos y trabajar sobre ellos, algo hasta el momento imposible.

Los nuevos servicios harán necesarios cinco médicos más en Urgencias

Los nuevos servicios del Hospital do Salnés incrementarán las necesidades de personal y así lo hace constar Manuel José Vázquez Lima, coordinador de Urgencias, que reconoce que para atender la Unidad de Hospitalización a Domicilio y la de Corta Estancia, que dependerán de este área, necesitarán reformar el cuadro de personal con cinco médicos más.

Vázquez Lima indica que en la actualidad hay tres médicos de mañana, además del jefe de Urgencias, cuatro de tarde y dos de noche. Sin embargo, estima que harían falta dos profesionales más de mañana y dos de tarde para poder atender a estas dos nuevas unidades, así como un médico más para la noche, que se haría cargo de todo el servicio.

En lo que respecta a la falta de espacio, Vázquez Lima reconoce que el Hospital do Salnés "quedou pequeno para a área de poboación que atende, que case se achega á de hospitais como Ferrol ou Pontevedra". Sin embargo, añade que "a carencia de espazo non está na atención de Urxencias, que é moi boa, senón nos ingresos. Non hai camas para ingresar aos enfermos que o precisan".

Para el coordinador de Urgencias del Hospital do Salnés, todos estos problemas de espacio se resolverán con la futura ampliación del centro sanitario, así como con la puesta en marcha de nuevas unidades, como la de hospitalización a domicilio y la de corta estancia. Explica que ambas dependerán de Urgencias y que serán estos profesionales los que determinen si el paciente puede recibir o no el tratamiento en su domicilio. De ser así, añade, un equipo sanitario visitará cada día al enfermo para suministrarle la medicación necesaria y comprobar su evolución hasta que pueda recibir el alta. En lo que respecta a la Unidad de Corta Estancia, Vázquez Lima asegura que es para tratar las patologías que puedan superarse en 72 horas, como enfermos crónicos que, "cun tratamento axeitado, en tres días poden ser dados de alta".

Con respecto a las críticas que existen de las esperas en Urgencias, el coordinador de este área aclara que "cando un paciente espera é porque pode esperar, porque a súa doenza non é grave e hai outros pacientes que si precisan atención inmediata". En este sentido, explica que "cando un paciente chega a Urxencias ao Hospital do Salnés, pasa de inmediato polo sistema de triaxe, unha clasificación dos pacientes en función da gravidade, que se fai a través de preguntas e incluso dalgunha proba complementaria". Concluye que "os máis graves pasan primeiro e van a un box vital onde reciben toda a atención precisa. Os menos graves, que en moitos casos non debería acudir a este servizo, pasan polo que chamamos "consulta rápida", algo semellante a un centro de saúde".

Hay que recordar que Vázquez Lima es uno de los coordinadores de "A guía de actuación en urgencias", que ya alcanzó la tercera edición y que se convirtió en libro de cabecera de todos los médicos de sservicios de Urgencias del país.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1203838718642&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

Faro de Vigo
José Manuel Vázquez Lima, Coordinador de Urgencias del Hospital: ´Urxencias levará a unidade de hospitalización a domicilio´


REDACCIÓN / VILAGARCÍA Coordinador dunha das áreas máis complicadas de calquera centro sanitario, Manuel José Vázquez Lima é un dos principais defensores da especialidade de Urxencias. Asegura que é unha necesidade para os pacientes e para os profesionais, que carecen dunha formación específica e para os que o propio Vázquez Lima editou un manual que, a día de hoxe, é o libro de cabeceira de todos os médicos de Urxencias do país.
-¿Confían nunha pronta implantación da especialidade de Urxencias?
-A promesa de crear a especialidade de Urxencias e Emerxencias ven xa de atrás, pero parece que se fará realidade proximamente. Hai colectivos aos que non lles interesa por motivos laborais, pero é evidente que, tanto para os médicos de Urxencias como para os pacientes que acuden a este servizo, é necesaria a especialidade. Así o recomenda o Grupo de Expertos e o documento Perfil do Médico de Urxencias do Ministerio de Sanidade e Consumo. E, ademais, existe na maioría dos países máis avanzados do mundo. É certo que os profesionais desta área estamos cualificados para desenvolver este traballo, pero iso é porque nós mesmos nos preocupamos por formarnos.
- Nese sentido o Hospital do Salnés, cos plans de formación e sesións clínicas, é un referente.
-Do que máis orgulloso estou é do persoal que traballa no servizo de Urxencias. Agora somos 16 médicos en Urxencias e estamos divididos en varios grupos de traballo, dende un grupo que se adica á Recuperación Cardio-Pulmonar ata un de ventilación mecánica non invasiva, pasando por triaxe, catástrofesou síndrome coronario agudo. Cada grupo se especializa na súa área, se ocupa de estar ao día nas novidades que xurdan e de formar ao resto de profesionais, e a todo o personal interesado, a través dunhas sesións clínicas que facemos cada 15 días. Deste xeito estamos preparados para facer fronte a practicamente todas as situacións que se poden presentar e conseguimos que os profesionais estén motivados e vinculados ao servizo. Hai ano e medio que puxemos en marcha este plan e está funcionando realmente ben.
-¿Como contribuiu a mellorar o traballo a Guía de actuación en urgencias?
-Segundo todos os médicos que a utilizan, foi unha gran axuda. E así o demostran as cifras. Vai xa pola terceira edición e pasouse de 500 exemplares a 23.000 e a incluír cd´s e pen drives para que os profesionais poidan realizar as consultas rápida e comodamente. E ainda que eu e Casal coordinamos as edicións, nos contidos participan todos os médicos do Salnés. Ademais do manual, no último ano nos aceptaron ata media ducia de artigos en diversas publicacións nacionais e estranxeiras. Seguimos investigando para mellorar o noso traballo diario. Insisto en que o persoal de Urxencias do Hospital Salnés é un exemplo de profesionalidade e un motivo de orgullo para min.
-Pero o traballo deste persoal está sendo moi complicado por mor da carencia de espazo.
-Efectivamente o Hospital do Salnés quedou pequeno para a área de poboación que atende, que case se achega á de hospitais como Ferrol ou Pontevedra. Hai que recordar que o Hospital da Costa, cunha poboación de referencia algo menor que a nosa, ten medio centenar de camas máis. Pero o problema da carencia de espazo non está na atención de Urxencias, que é moi boa, senón nos ingresos. Non hai camas para ingresar aos enfermos que o precisan.
-A ampliación do Hospital, ¿solucionará totalmente este problema?
-Si. Tanto a ampliación de camas como os novos servizos previstos, como a Unidade de Hospitalización a Domicilio que comezará a funcionar nunhas semanas e que permitirá que certos enfermos poidan seguir a convalecencia na casa. Esto, ademais de desconxestionar o centro, vai redundar nunha gran mellora da calidade de vida do paciente.
-¿Como funcionará esta Unidade?
- Dependerá de Urxencias e serán estes profesionais os que determinen, con criterios médicos e persoais, se o paciente pode recibir o tratamento no seu domicilio. De ser así, un equipo sanitario visitará cada día ao enfermo para subministrarlle a medicación e comprobar a súa evolución ata que lle poida dar a alta. Como se estivese no hospital, pero cos beneficios e comodidades que supón para un enfermo estar na súa casa.
-Outra das unidades previstas é a de Curta Estancia. ¿En que consistirá?
-Trátase dunha unidade para patoloxías que poden superarse en 72 horas, como enfermos crónicos que sofren unha descompensación e que, cun tratamento adecuado, en tres días poden ser dados de alta. Un dos principais requerimentos desta unidade é a vixiancia constante e coidadosa para favorecer as altas precoces e evitar o ingreso prolongado que supón, ademais dun custe moi elevado, a ocupación innecesaria de camas.
-A implantación destes novos servizos, ¿suporá un aumento no persoal?
-Agora mesmo hai tres médicos de mañá, ademais do xefe de Urxencias, catro de tarde e dous de noite. Calculamos que farían falta dous profesionais máis de mañá e dous de tarde para a Unidade de Curta Estancia e para a Hospitalización a Domicilio, así como un médico máis para a noite que se ocuparía de todo o servizo.
-Decía que isto solucionará o problema dos ingresos, e non afectará á atención en Urxencias porque funciona ben. Pero moitos usuarios se queixan das longas esperas para ser atendidos.
-Cando un paciente espera é porque pode esperar, porque a súa doenza non é grave e hai outros pacientes que si precisan atención inmediata.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3277_17_203401__Arousa-Jose-Manuel-Vazquez-Lima-Coordinador-Urgencias-Hospital-Urxencias-levara-unidade-hospitalizacion-domicilio

23/02/2008

Prensa 23/02/08

Faro de VigoLa obra del nuevo Tac suspende 15 días el servicio en el Hospital

M.G. / VILAGARCÍA El proceso de montaje del nuevo Tac adquirido por la Consellería de Sanidade para el Hospital do Salnés comienza este lunes, fecha a partir de la cual se procede a la suspensión, durante 15 días de este servicio.
La dirección del Hospital do Salnés espera que este nuevo Tac pueda entrar en funcionamiento en el plazo previsto, los quince días, para reanudar la ejecución de las pruebas.
Durante el plazo de suspensión del servicio los pacientes preferentes serán enviados al centro de referencia de Pontevedra, y el resto volverán a recibir cita a partir de mediados del mes de marzo para poder realizar sus pruebas.
El nuevo Tac de 16 cortes pertenece a la empresa General Eléctric y está valorado en 299.000 euros, que fueron sufragados por la Consellería de Sanidade dentro del presupuesto destinado a modernización tecnológica de los hospitales gallegos.
Esta tecnología mejora notablemente la calidad de la imagen y permite estudios más complejos y amplios en menos tiempo, lo que supone rebajar el período de exploración (que se hace cuatro veces más rápido) y, en consecuencia, de exposición a la radiación que recibe el paciente. Al mismo tiempo, también requiere inyectar mucho menos contraste.
Por otra parte, el Tac permite reconstrucciones tridimensionales y hacer estudios que antes eran inviables como los vasculares. Para los profesionales supone también un gran avance ya que a a mejora tecnológica, hay que sumarle la posibilidad de guardar, sin intermediarios, la imagen y datos radiológicos.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3274_17_202717__Arousa-obra-nuevo-suspende-dias-servicio-Hospital

22/02/2008

Prensa 22/02/08

La Voz de Galicia

A ampliación do hospital empezará no segundo semestre deste ano
O director xeral de Asistencia Sanitaria asegura que Urxencias conta con recursos suficientes

Autor:
La Voz
Data de publicación:
22/2/2008

As obras de ampliación do Hospital do Salnés empezarán no segundo semestre deste ano. Polo menos foi o que anunciou onte no Parlamento de Galicia o director xeral de Asistencia Sanitaria, Julio Villar.
Villar Barreiro recordou que actualmente xa está adxudicado e en fase de redacción o Plan Director e o anteproxecto das obras de reforma e ampliación, así como o proxecto básico e de execución da primeira fase. Está previsto que ao longo deste semestre licítense as obras da primeira fase, para comezar os traballos a partir do mes de xullo.
A ampliación do hospital, que levará a cabo en varias fases e está previsto que se alarguen ata o 2012, permitirán contar con 3.520 metros cadrados máis de nova construción, así como uns 1.700 metros de reforma, cun investimento previsto ao redor dos nove millóns de euros.
O director xeral de Asistencia Sanitaria recordou tamén que, unha vez finalizadas as obras que permitirán ampliar os servizos aos cidadáns, haberá seis novas modalidades asistenciais e seis novas especialidades, ademais de incrementarse os servizos nalgunhas xa existentes.
á marxe das obras, resulta rechamante a alusión que Julio Villar fixo á situación actual no servizo de urxencias. A pesar do colapso rexistrado nos últimos meses e recoñecido pola xerencia do centro, o director xeral asegurou que «nestes momentos a dotación de recursos destinados a este servizo é suficiente, e con eles se garante a asistencia sanitaria deste área». Faio baseándose en que a actividade creceu entre un 10 e un 15% ao ano e que o centro tamén foi aumentando en recursos humanos de forma progresiva.
Pediatría
Julio Villar referiuse tamén á asistencia pediátrica na comarca. Asegura que está garantida con tres pediatras en Cambados, cinco en Vilagarcía e un en Vilanova, Ribadumia e A Illa. Asegurou, ademais, que se tomaron medidas para garantir a asistencia pediátrica en Ribadumia e A Illa mentres está de baixa o titular. Segundo anunciou o Servizo Galego de Saúde esta semana, os nenos deberán acudir a Cambados en tanto non regrese o pediatra, ou na súa falta, ir ao médico de cabeceira.
http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/02/22/0003_6589237.htm?idioma=galego

Diario de Arousa
Las obras de ampliación del Hospital do Salnés comenzarán en el segundo semestre

Las obras para la ampliación del Hospital do Salnés comenzarán su ejecución en el segundo semestre del presente ejercicio, según anunció ayer en el Parlamento de Galicia el director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) Julio Villar Barreiro.


El representante del Sergas destacó que, actualmente, "xa está adxudicado, e en fase de redacción, o Plan Director e o Anteproxecto do conxunto das obras necesarias de reforma e ampliación, así como a redacción do proxecto básico e de execución da primeira fase".

Una vez finalizada esta fase de redacción de los proyectos, se procederá a la supervisión de los mismos durante el primer semestre de 2008, pudiendo también durante este periodo ser licitadas las obras de la primera fase, para comenzar así su ejecución en el segundo semestre del presente ejercicio.

La ampliación del Hospital supone 3.520 metros cuadrados de nueva construcción y en torno a 1.700 metros cuadrados de reforma, siendo la inversión prevista de cerca de nueve millones de euros.

El director xeral de Asistencia Sanitaria recordó que después de la ampliación, este centro de la red del Sergas incorporará seis nuevas modalidades asistenciales (Unidad de Hemodiálisis, Hospital de Día, Cuidados Intermedios, Cuidados Paliativos y Hospitalización a Domicilio) y otras seis especialidades más, además de incrementar de forma notable las potencialidades de las ya existentes en el complejo ubicado en Ande, en la parroquia vilagarciana de Rubiáns.

En lo que respecta a los servicios de urgencias hospitalarios, Julio Villar Barreiro, considera que en estos momentos la dotación de recursos es suficiente, "e con eles garántase a asistencia sanitaria deste área".

En la visita realizada por la conselleira de Sanidade al Hospital do Salnés en abril de 2007, María José Rubio anunció que el centro crecería en 39 camas, hasta las 121, además de crear dos nuevos quirófanos. El 30 por ciento de las plazas serán individuales, características que tendrán todas las de Obstetricia y Pediatría.

También afirmó en aquel entonces la conselleira de Sanidade que habría más consultas, 42 locales (17 más) y nuevas especialidades, como Neumología, Nefrología, Oncología o Endocrinología, entre otras.

En el debate parlamentario celebrado ayer en la Cámara autonómica, Julio Villar barreiro afirmó que los datos de la actividad desarrollada desde la apertura del Hospital do Salnés reflejaban un incremento del número de urgencias atendidas de entre un diez y un quince por ciento anual. El centro fue creciendo en sus recursos humanos de manera progresiva, a medida que la demanda así lo hacía necesario y aconsejaba.

Respecto a las urgencias pediátricas, el Hospital do Salnés mantiene un cuadro de personal estable que, según este representante del Servizo Galego de Saúde, le permite "cubrir as necesidades asistencias que se demandan" en la actualidad.

Pediatría > En lo tocante a pediatría en atención primaria en la comarca do O Salnés, Julio Villar afirmó que está "garantida" con tres pediatras en Cambados, cinco en Vilagarcía de Arousa, 1 en Vilanova, 1 en Ribadumia y 1 en A Illa. Además, recordó que se están dando los pasos necesarios para dotar al municipio isleño de un nuevo centro de salud.
http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1203582738179&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

17/02/2008

Prensa 17/02/08

La Voz de Galicia

Recorren ante a Xustiza a integración do persoal das fundacións sanitarias
Funcionarios do Sergas tachan de inconstitucional a incorporación sen oposición


Autor:
La Voz
Data de publicación:
17/2/2008
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitiu a trámite a demanda contra a integración en réxime estatutario do persoal laboral das fundacións públicas no Sergas, acordada por decreto e con acordo de todos os sindicatos en abril do ano pasado.
O recurso de impugnación foi presentado por unha plataforma de traballadores (estatutarios e funcionarios) que consideran ilegal que os empregados das fundacións, persoal laboral, adquiran os mesmos dereitos sen haberse sometido a unha oposición e, en consecuencia, poidan optar a prazas e traslados ata en mellores condicións que traballadores do Sergas que si superaron as probas, xa que se lles computa o tempo traballado nas fundacións (hospitais comarcais de Cee, Salnés, Barbanza, Verín, 061, Medtec, Centro de Transfusión, Fegas, Instituto Galego de Medicamento Preventivo e de Oftalmoloxía...).
Segundo os demandantes, trátase dun colectivo formado por máis de 3.000 empregados que «entran pola porta de atrás». «Non sabemos como foron seleccionados, pero se sabemos que algunha convocatoria consistía nunha entrevista a porta pechada», indicou Teresa Seijas, portavoz da plataforma.
«Non estamos contra a integración dás fundacións nin tampouco contra ou persoal, senón contra ou procedemento que se está a seguir porque é ilegal, xa que incumpre vos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade do decreto 206/2005», explicou Domingo Sorga, membro do colectivo. Segundo indicou, máis de medio milleiro de traballadores do Sergas con praza forman xa parte da plataforma de impugnación, que tamén se dirixiu ao Valedor do Pobo e ao Defensor do Pobo para que revisen a posibilidade de expor un recurso de inconstitucionalidade da medida.
Sorga, que denunciou o «abandono» dos sindicatos, indicou tamén que ao mesmo tempo que a Administración adoptou a decisión de integrar as fundacións públicas con xestión privada, ao demostrarse como un modelo fracasado, estas seguían contratando xente «porque sabían que despois podían integrala como estatutaria».

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2008/02/17/0003_6575594.htm?idioma=galego

16/02/2008

Prensa 16/02/08

Diario de Arousa
O Salnés ultima os detalles da posta en marcha da hospitalización domiciliaria

O Hospital Comarcal do Salnés ultima os detalles para a posta en marcha do servizo de hospitalización a domicilio, que podería entrar en funcionamento nunhas semanas, unha vez rematen os trámites para a adquisición de dous vehículos para os desprazamentos do persoal.

A chegada destes coches e a conclusión do período de formación dos profesionais que se encargarán de prestar o servizo de hospitalización domiciliaria son os flecos que quedan por pechar para a posta en marcha desta unidade no centro de Rubiáns.

Aínda que as previsións da dirección do Hospital do Salnés apuntaban a este mesmo mes como data de inicio do servizo, a súa posta en funcionamento retrasarase uns días. Nestes momentos, no centro comarcal están á espera da chegada dos vehículos comprometidos para facilitar os desprazamentos do persoal sanitario que se encargará de realizar as visitas domiciliarias aos pacientes que requiran dunha atención continuada.

Por outra banda, os profesionais que formarán parte da área de hospitalización domiciliaria continúan cos procesos formativos encamiñados a lograr unha maior especialización para prestar unha atención axeitada aos pacientes.

Caraterísticas > Aínda que está previsto levar a cabo unha presentación oficial do servizo unha vez que estea listo para empezar a funcionar, dende o Hospital do Salnés xa se adiantaron algúns detalles do funcionamento e características da nova unidade.

A finalidade desta área de ingreso domiciliario é a de acortar, e incluso evitar, a estancia no centro hospitalario de pacientes pouco graves que, aínda así, precisan unha atención activa e continuada por parte de persoal especializado.

Deste xeito, os pacientes recibirán todos os coidados e tratamentos precisos para a súa doenza na súa propia casa, coa comodidade que iso supón para eles e para os seus familiares, ademais de estar vixiados por profesionais.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1203066297589&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink


Faro de Vigo

Urgencias podrá mantener el ritmo tras suspenderse la protesta médica

REDACCIÓN / VILAGARCÍA
La suspensión de la movilización prevista para hoy por los médicos de Urgencias da un ligero respiro al Hospital Comarcal de O Salnés que puede mantener el ritmo de trabajo en un servicio sobrecargado desde el pasado mes de diciembre.
Aunque la presión se redujo en las últimas semanas, todavía se mantiene el promedio de 110 consultas diarias, de las que el diez por ciento requiere ingreso hospitalario.
Cabe recordar que el centro se conformó para atender a unos ochenta o noventa pacientes al día, de modo que el continuado incremento añade tensión a uno de los servicios más complicados del centro hospitalario.
El jefe del servicio de Urgencias, Tato Vázquez, pese a la situación, se muestra bastante esperanzado conque la situación mejore en este mismo año, no en vano existen noticias de que la ampliación del servicio podría comenzar en el mes de julio.
A ello hay que sumar la satisfacción por el acuerdo alcanzado por la Sociedad Española de Médicos de Urgencias (Semes) y la Sociedad Galega de Médicos de Urgencias a la que pertenece Tato Vázquez tras la confirmación de que una vez que concluya el proceso electoral se tomará la decisión de convertir en especialidad la relativa a Urgencias.
Con este optimismo por partida doble, los responsables del servicio confían en poder llevar a cabo su trabajo con plenas garantías pese ala importante presión que supone el crecimiento del número de pacientes que hace uso del servicio de Urgencias cada día.
En este sentido es preciso señalar que un buen número de entradas es debido a las urgencias pediátricas, que se dispararon desde que hace año y medio se suspendió el PAC de Cambados, por lo que se observa esa derivación natural hacia el hospital de referencia.
Pero a la vez se vuelve a hacer un llamamiento a los pacientes para que utilicen de un modo adecuado los servicios médicos, pues muchos de los que acuden al centro hospitalario podrían haber sido atendidos en el ambulatorio pues sus dolencias no requieren hospitalización.
Respecto a los medios asignados al Hospital Comarcal recientemente es de señalar la satisfacción de los médicos tras la incorporación del nuevo TAC que va a permitir unos diagnósticos más precisos y rápidos.
El nuevo aparato que entrará en funcionamiento en el plazo de un mes, aproximadamente, ha tenido un coste de casi 300.000 euros y se considera que es lo más avanzado en este tipo de tecnología.
En el Servicio de Urgencias creen que les prestará un apoyo imprescindible en sus diagnósticos, sobre todo en los casos de traumatismos craneoencefálicos o en trombosis cerebrales, cuyos tratamientos dependen en buena medida de un buen estudio.

14/02/2008

Prensa 14/02/08O Hospital do Salnés estrea un Tac que permite mellorar as probas e reduce as radiacións
Autor:
La Voz
Data de publicación:
14/2/2008


O Hospital do Salnés estrea un novo Tac que substituirá ao actual e que está valorado en 299.000 euros, unha cantidade sufragada pola Consellería de Sanidade dentro dos orzamentos destinados á modernización tecnolóxica dos hospitais galegos.
O novo Tac mellora notablemente a calidade da imaxe e permite estudos máis complexos e máis amplos, co que se rebaixa o período de exploración e polo tanto, o tempo no que o paciente está sometido á radiación. Tamén permite recostrucciones tridimensionales e facer estudos que antes eran inviables, como os vasculares. Aos profesionais ofrécelles a posibilidade de gardar sen intermediarios as imaxes e os datos radiológicos, así como traballar sobre eles, algo que ata agora non era posible.
Aínda que o Tac xa está no hospital, non empezará a montarse ata o 25 de febreiro, un proceso que durará quince días. Nese tempo non se poderán facer probas, polo que os pacientes serán enviados a Pontevedra ou se lles citará de novo para mediados do mes de marzo.

http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/02/14/0003_6566425.htm?idioma=galego
Diario de ARousa
El Hospital do Salnés incorpora un nuevo Tac valorado en 299.000 euros

El Hospital Comarcal do Salnés dispone de un nuevo Tac que sustituirá al anterior mejorando la calidad de imagen y la atención a los pacientes que empezará a funcionar a principios del mes de marzo.El centro hospitalario de Ande ya recibió el nuevo aparato, aunque su instalación no comenzará hasta el día 25 de este mes, por lo que no entrará en funcionamiento hasta quince días más tarde.


El aparato sustituirá al utilizado en el Hospital do Salnés hasta ahora, lo que supone una mejora notable de la calidad de la imagen, permitiendo estudios más complejos y amplios.

Otra de las carecterísticas del nuevo Tac, de 16 cortes y de la empresa General Electric, es su capacidad para realizar las pruebas en menos tiempo, lo que supone rebajar el período de exploración ?que se realiza hasta cuatro veces más rápido? y, en consecuencia, la radiciación que recibe el paciente. Además, este Tac permite reducir también la cantidad de contraste que es preciso inyectar para la realización de las pruebas.

En cuanto a los estudios que permite realizar este sofisticado aparato, valorado en 299.000 euros sufragados por la Consellería de Sanidade, destacan los vasculates, que antes eran inviables, o las reconstrucciones tridimensionales.

Para los profesionales sanitarios, la adquisición del nuevo Tac conlleva también un importante avance ya que, además de las mejoras tecnológicas, ofrecen la posibilidad de almacenar la imagen y datos radiológicos de los pacientes y poder variarlos y trabajar sobre ellos, algo que, hasta ahora, era imposible.

La adquisición del Tac está enmarcada dentro de la partida presupuestaria destinada por la Consellería de Sanidade a la modernización tecnológica de los hospitales gallegos.

Plazos > El nuevo Tac ya se encuentra en las dependencias del centro hospitalario comarcal, sin embargo, su instalación es compleja y no se iniciará hasta dentro de unos días. El 25 de febrero es la fecha indicada para comenzar con el proceso, que durará en torno a dos semanas y está previsto que el aparato entre en funcionamiento a principios del próximos mes de marzo.

Durante este tiempo, el Hospital do Salnés no podrán realizar este tipo de pruebas a los enfermos, por lo que aquellos pacientes que tengan carácter preferente serán enviados al centro de referencia de Pontevedra. Mientras tanto, los demás tendrán que esperar y volverán a recibir cita a mediados del mes de marzo para poder someterse a los estudios necesarios.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1202968914814&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

07/02/2008

Listas de contratación temporal Xaneiro 2008

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Xaneiro do 2008 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.
Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.


DUE

ENFERMERIA XANEIRO 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINA
3
4
5 INTERINA
6
7 INTERINA
8 INTERINA
9
10 INTERINA
11 INTERINA
12
13
14
15 INTERINA
16
17 INTERINA
18 INTERINO
19 INTERINA
20 INTERINA
21 INTERINA
22
23 INTERINA
24 INTERINA
25 INTERINA DESDE EL 18.01.08
26 INTERINA
27 INTERINA
28 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
29
30 RESERVA EN LA 1ª
31
32 RIESGO DURANTE EMBARAZO DESDE 10.11.07
33
34
35
36
37
38
39
40 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
41
42 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO ) ( MAT
43
44
45 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO desde el 03.07.07
46
47 MAT. DEL 28.09.07 A 17.01.08 ) ( EXCEDENCIA DESDE EL 18.01.08

53 I.T. ) X X X ( DEL 16.01 AL 31.05
54
55 ( MAT DEL 01.10.07 AL 15.01.08 ) X ( DEL 19.01 AL 17.02
61 HASTA EL 5 / 02 / 2008
62 RESERVA CUIDADO DE HIJOS
76 X X X
93
94 HASTA 17/01/08 ) ( DEL 18.01 AL 24.05
95
96
97 DEL 27/11/07 AL 15/01/08 ) ( DEL 16.01 AL 31.05

113 HASTA EL 5 / 02 / 2008
130 ENF
131
132 X X
159 HASTA 06/01/08 ) ( PRORROGA )

174 X X X X X ( ACT
175
176 X X X X X X X X X X
177
178

187 I.T. ) X X X ( ENF
188
189

197 X X X
202
203 X X X X X X X ( ENF ) X X X X X X X X X X X X
204
205 ( DEL 01.12.07 A 16.01.08 ) X X X X X X X X X X X
206
215 DEL 01/12/07 AL 09/01/08 ) X X X X ( DEL 15.01 AL 31.05
231
232
233 X X X X X X X ( DEL 16.01 AL 29.02
234 X X X X X X X X X X X X ( DEL 16.01 AL 31.05
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268 X X X X X X X X X

271
272 X X X X X X X X X X X X X X X
273
278 X X X X ( ENF

281 X X X X
288 X X X

297 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X X X
300 X
307 X X X
308

350 X
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:

MARTIN MENDEZ IGLESIAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21,24,25,28
ROCIO MONTEAGUDO REY : 16,17,18,
CRISTINA ESTEVEZ DOMINGUEZ:
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE: 3,4,5,6,7,12,13,20,
RAQUEL OTERO RODRIGUEZ:
RUTH JUNCAL FARIÑA:
DANIEL CRESPO RODRIGUEZ: 8
MIRIAM SERANTES FERNANDEZ: 3,4,6,7,8,10,11,12,13
LETICIA RUANOVA ABALDE: 1,4,5,6,26,27
LIDIA DAVILA MUÑIZ: 2,4
CRISTINA CARRERA OTERO: 5,6,8,9,12,16,17,18,
M. TERESA DEVESA IGLESIAS: 1,2,3,4,5,6,8
ANTONIO GARCÍA RECHOU: P10 desde 03/01/08 AL 28.01.08
ESTHER PIÑEIRO MAGARIÑOS: 5
ANDREA ÁLVAREZ REY: 3,7,8,9,10,12,13


TECNICO COIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 S.E.A. DESDE 01/06
4
5 INTERINIDAD
6 INTERINIDAD
7
8 INTERINIDAD
9 INTERINIDAD
10
11 INTERINIDAD
12 INTERINIDAD
19
20 INTERINIDAD
21 INTERINIDAD
22 S.E.A.
23
24 INTERINIDAD
25
26 S.E.A.
27
28
29
30 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36
37
38 ( EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS
39
40
41
42 DEL 01/12/07 AL 15/01/08 ) ( DEL 16.01 AL 29.01 )
43 HASTA EL 31 / 01 2008
44
45 I.T. ) ( DEL 16/01 AL 31/05
46 X X X X X X X X X X X ( DEL 15.01 AL 31.01
HASTA EL 31 / 01 / 2008

HASTA 07/01/08 )

I.T. I.T. DESDE 02/09/07
HASTA 07/01/08 ) X X X X X X X X X X X
DEL 16/12/07 AL 14/01/08 ) X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HASTA EL 31 / 01 / 2008 95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X X X ( DEL 19/01 AL 31/05
97
98
99
100
101
102
103
104 I.T.
105
106 DEL 24/12/07 AL 31/01/08 )
107
108
109
110 X X X X X X X X X X X
111 X X X X X X
112
113
114
115 HASTA 06/01/08 ) ( I.T.
116
117 X X X X X X
118
119
120 X X X X X
121
122
123 HASTA 07/01/08 ) X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126 I.T. ) X X X X X X (I.T. ) X X X X X X
127 144 I.T. ) X X X X ( I.T.
145
146
147
148
149
150
151 X X X X X X X X X X X X
152
153
154
155
156 ( ACT
157
158
159 X
160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
161
162 ( I.T.
163
164
165 HASTA 06/01/08 )
166
167 X X X X X X
168 X X X X X X X X X X X X
169
170
171
172
173
174 X X X X X X ( I.T.
175
176
177
178
179
180
181
182 X X X X X X X X ( I.T. ) X
183
184
185
186
187
188
189
190 X X X X
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201 ( ENF
202
203
204 X
205
206
207 X X X X X X X X X X
208
273 X X X X X X X X X X X X
X
PERSOAL SERVIZO XERAIS. PSX


1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14 INTERINIDAD
15
16
17
18 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS
19
20
21
22
23
24
25 DEL 17/12/07 AL 29/02/08
26
27 ( DEL 01/01/08 AL 31/05/08
28
29
30
31 I.T.
32
33
34 ( PRÓRROGA DEL 01/01 AL 31/01
35 I.T.
36
37 HASTA 15/01/08 ) X X ( DEL 23.01 AL O6.02
38
39 X X X X X X X X X X X X X
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 X X X ( I.T. )


TECNICO DE RAIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
INTERINIDAD
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X

PROMOCION INTERNA

TECNICO LABORATORIO

TECNICOS DE LABORATORIO XANEIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINIDAD
3 X X X X X X X X X X X X X
4
5 INTERINIDAD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ACT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 X
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA
31
32
33
34
35
36 X X X X X X X X X X X X X
37 X X

06/02/2008

Bases reguladoras de adscrición temporal na categoría de DUE para o servizo de HADO.
Prensa 6/02/08

La voz de Galicia

As obras de mellora e ampliación do hospital alargaranse ata o 2012

Cun orzamento de 9,3 millóns de euros prevese crear dous pisos novos e un aparcadoiro subterráneo

Autor:
Susana Luaña
Data de publicación:
6/2/2008

O Hospital do Salnés deu a coñecer onte un dos segredos mellor gardados desde que se confirmou a ampliación do centro. As obras previstas, así como a mellora dos servizos, son de tal envergadura, que se irán levando a cabo aos poucos nun prazo de catro anos, polo que ata o 2012 non estarán finalizadas. Iso si, o centro sanitario asegura que, unha vez rematado o proceso, o edificio actual sufrirá unha transformación radical e disporá de 39 camas máis cun 30% de habitacións de uso individual, ademais dunha carteira de servizos que incorporará seis novas modalidades asistenciais e seis novas especialidades, de tal xeito que «ou centro arousán consolidarase como un centro integral de atención ambulatoria, cunha carteira de servizos de proximidade e unha estrutura resolutiva».
O Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013, presentado recentemente polo presidente da Xunta e pola conselleira de Sanidade, destina para o Hospital do Salnés 9,3 millóns de euros que se van a investir nos próximos cinco anos. A redacción do Plan Funcional do hospital comarcal xa está finalizada e na actualidade estase revisando o Plan Director e o proxecto da primeira fase das obras, que se centrarán no servizo de urxencias.
O Plan Funcional detectou unha serie de necesidades nas que se vai a traballar nos próximos anos; a principal, a falta de espazo. Por iso, exponse a posibilidade de mellorar os accesos e o aparcadoiro, que conta na actualidade con 233 prazas e que poderían recolocarse nun aparcadoiro subterráneo. Pero as estreitezas afectan, sobre todo, ao área sanitaria, e por iso, entre as posibilidades que se barallaron nun principio para gañar espazo, cobra forza a creación de dous novos pisos e a ampliación da planta baixa aproveitando a eliminación dos aparcadoiros. Todo iso implicaría un volume de edificación de 3.520 metros cadrados de obra nova e 1.650 de reforma.
Ao final, o hospital contará con 105 camas, e o 30% das habitacións serán individuais. Respecto ao bloque ambulatorio, agarra crearán 17 locais de consultas externas, que finalmente pasarán a ser 32; así como 12 postos no hospital de día, que terá un total de 18, e crearase un área de diálese con 12 postos.
Cinco quirófanos
O hospital pasará a ter cinco quirófanos e oito camas de reanimación, co incremento de dous quirófanos, dúas camas de espertar e catro de coidados intermedios. En obstetricia haberá tres salas novas, e urxencias contará con catro boxes e tres camas máis de observación, co que finalmente serán trece boxes e nove camas, ademais de crearse a unidade de curta estancia e de hospitalización a domicilio, que se complementarán co hospital de día polivalente e as unidades de coidados intermedios, coidados paliativos e hemodiálisis. En canto ás especialidades, prevese ofrecer seis máis tras as obras: pneumoloxía, endocrinoloxía, nefrología, coidados intermedios, oncoloxía e psiquiatría.
Os 9,3 millóns do Salnés inclúense nos 988 millóns para obras e os 238 de equipamento para toda Galicia.
http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/02/06/0003_6543218.htm?idioma=galego


Faro de Vigo

El Hospital do Salnés recibirá 9,3 millones de euros del plan sanitario 2008-2013 VOTE ESTA NOTICIA

El Hospital Comarcal do Salnés recibirá una inversión de 9,3 millones de euros procedente del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias 2008-2013, presentado recientemente por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Sanidade, María José Rubio.
Según refleja este documento, el Hospital Comarcal será, tras la finalización de las obras que está prevista para el año 2012, un centro con identidad propia, con una estructura acogedora parra profesionales y pacientes, con un despliegue integral de la atención ambulatoria, una cartera de servicios de proximidad y una estructura resolutiva para atender las urgencias, con capacidad para atención continuada y completa.
También refleja el Plan Director la apuesta decidida por la tecnología, teniendo una coordinación proactiva con Atención Primaria y desarrollando las unidades de hospitalización.
La redacción del Plan Funcional del Hospital do Salnés acabó en el año 2007 y en la actualidad se está revisando su plan director y el proyecto de la primera fase, que incluirá como área de principal actuación el servicio de Urgencias.
En este plan funcional se identificaron otras necesidades sobre las que la sanidad pública gallega va a trabajar en los próximos años, como la climatización, la señalización y la mejora de los accesos y del aparcamiento, que cuenta en la actualidad con 233 plazas, y que se estudia reubicar en un parking subterráneo. Pero también se detectó la falta de espacios para lo que se proyectó un volumen de edificación de 3.520 metros cuadrados de obra nueva y 1.650 metros cuadrados de reforma, con la creación de dos plantas adicionales y la ampliación de la planta baja.
El dimensionado final del Hospital do Salnés incrementará en 39 camas el área de hospitalización, que pasará a tener 105, y contará con un 30% de las habitaciones de uso individual.
Con respecto al bloque ambulatorio, aumentarán 17 locales de consultas externas (pasarán a ser 32), 12 puestos en el hospital de día (que pasará a tener 18) y se creará el área de diálisis con 12 puestos.
En el bloque quirúrgico contarán con cinco quirófanos y ocho camas de reanimación tras la incorporación de dos salas de operaciones más, dos camas de despertar y cuatro de cuidados intermedios.
En el bloque obstétrico existirán tres salas nuevas salas y en el área de Urgencia s se aumentarán cuatro boxes y tres camas de observación, con lo que habrá 13 boxes y 9 camas además de crearse la unidad de corta estancia y la de hospitalización a domicilio, dos de las seis nuevas modalidades asistenciales que proyecta la Consellería de Sanidade para O Salnés y que se complementan con el hospital de día polivalente, y las unidades de cuidados intermedios, cuidados paliativos y hemodiálisis.
También se contempla ofrecer, tras la finalización de las obras, seis nuevas especialidades: pneumología, endocrinología, nefrología, cuidados intermedios, oncología (hospital de día) y psiquiatría (interconsultas).
Todas estas actuaciones figuran dentro del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias 2008-2013 de la Consellería de Sanidade que proyecta una inversión aproximada en infraestructuras sanitarias para este período de 988 millones de euros en obra y 238 millones de euros en equipamientos.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3256_17_198215__Arousa-Hospital-Salnes-recibira-millones-euros-plan-sanitario-20082013Diario de ARousa


Sanidade investirá 9,3 millóns no Hospital do Salnés entre este ano e 2013

A Consellería de Sanidade adicará un total de 9,3 millóns de euros do Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013 ao Hospital do Salnés. Un investimento que permitirá ao centro executar o seu plan funcional nos vindeiros cinco anos, incrementando a súa capacidade e carteira de servizos.

M.G. > VILAGARCíA A imaxe do Hospital do Salnés empezará a cambiar este mesmo ano.
O Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013 establece un investimento de máis de nove millóns de euros no Hospital Comarcal do Salnés para os vindeiros cinco anos. Un investimento que irá dirixido á execución do Plan Funcional e á ampliación das instalacións do centro arousán.

A partida orzamentaria que a Consellería de Sanidade adicará á mellora das instalacións do Hospital, así coma á dotación de tecnoloxía, ascende a un total de 9.300.000 euros, que se distribuirán en cinco anualidades e que permitirán ao centro comarcal converterse no 2012 nunhas instalacións "cun despregamento integral da atención ambulatoria, unha carteira de servizos de proximidade e unha estrutura resolutiva para atender as urxencias".

Actuacións inmediatas > Aínda que o horizonte para completar as actuacións de ampliación e aplicación do Plan Director do Hospital do Salnés se sitúa no ano 2012, algunhas accións darán comezo este mesmo ano. Así, está previsto que este mes de febreiro entre en funcionamento a unidade de hospitalización domiciliaria, mentras que ao longo do primeiro semestre deste ano dean comezo as obras de ampliación do centro.

A área principal de actuación na primeira fase dos traballos será o Servizo de Urxencias, no que se instalarán catro novos boxes, ampliándose ata trece, e tres camas de observación, ademais de crearse a unidade de corta estancia, que, xunto coa de hospitalización a domicilio, son as primeiras das seis novas modalidades asistenciais que se porán en marcha no centro hospitalario do Salnés. A estas sumaranse o hospital de día polivalente e as unidades de coidados intermedios, paliativos e a de hemodiálise.

Ademais, as obras permitirán incluír na carteira de servizos do centro de Rubiáns as especialidades de pneumoloxía, endocrinoloxía, nefroloxía, oncoloxía e psiquiatría.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1202193097371&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

04/02/2008

Prensa 4/02/08

Faro de Vigo

La plantilla de la Casa del Mar teme el cierre del laboratorio de análisis


M.F. / VILAGARCÍA Una vez m ás, tanto entre la plantilla del Hospital Comarcal de O Salnés como entre los trabajadores de la Casa del Mar de Vilagarcía vuelve a extenderse el temor al desmantelamiento del laboratorio de análisis ubicado en las dependencias del Instituto Social de la Marina.
Lo creen así porque es el único departamento que se ha quedado fuera de la conexión informática y de la actualización de equipamiento que se ha llevado a cabo en las instalaciones vilagarcianas. De hecho, los trabajadores han transmitido su temor al portavoz de Esquerda Unida-Izquierda Unida, Juan Fajardo, que ya anunció que contactará tanto con el gobierno municipal como con la Consellería de Sanidade para que le garanticen la continuidad del servicio.
La plantilla cree que es especialmente significativo el hecho de que la conexión informática, que unirá por vía telemática al resto de departamentos con otros centros y directamente con el Sergas, dejase al margen al laboratorio, pues entienden que esa conexión sería especialmente útil para este departamento al facilitar la remisión de los resultados al Sergas. Sin embargo, alertan, es el único espacio de las instalaciones que han dejado sin esa conexión. Por otra parte, subrayan que es también el único departamento que no se ha beneficiado de una subvención para actualizar su equipamiento y por tanto se temen que los socialistas tengan intención de desmantelarlo una vez que pasen las elecciones del 9 de mayo.
Aseguran además que la dirección del Hospital Comarcal de O Salnés ha realizado diversos contactos destinados a asumir parte del trabajo que ahora realiza el laboratorio. Temen que el primer paso sea trasladar los análisis al Hospital Comarcal de O Salnés y, posteriormente, se retome la idea de llevar el punto de extracción al ambulatorio San Roque, como paso previo a la reagrupación de ambos servicios en las instalaciones de Rubiáns o lo que es peor, su derivación a Pontevedra.

Una instalación que siempre está "al borde del abismo"
El portavoz de Izquierda Unida señaló que con su contacto con los dirigentes socialistas, sobre todo a nivel autonómico, pretende lograr que se comprometan a no llevar a cabo un desmantelamiento al que se oponían rotundamente cuando formaban parte de la oposición. Cabe recordar que el propio Modesto Pose, hoy diputado en la Xunta de Galicia, participó en algunas de las movilizaciones registradas en Vilagarcía para evitar el cierre de las instalaciones.
Y es que, el laboratorio de la Casa del Mar ha estado permanentemente al borde del abismo. La gerencia del CHOP ya había intentado proceder al cierre en 2003 pero la sociedad vilagarciana se había opuesto con contundencia, alegando que eso supondría demorar los resultados de los análisis y limitar la posibilidad de los facultativos a solicitar una prueba urgente. En 2006 la rescisión de un contrato a un médico analista volvió a disparar la alarma y provocó un nuevo rechazo social que evitó, al menos hasta ahora, el cierre del laboratorio.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3254_17_197649__Arousa-plantilla-Casa-teme-cierre-laboratorio-analisis

02/02/2008

Prensa 2/02/08

Diario de Arousa
O Hospital do Salnés traslada a Sanidade o seu interese en que Cardioloxía dependa de Santiago

O Hospital do Salnés está interesado en circunscribirse, alo menos para o servizo de Cardioloxía, á área de referencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cuxos profesionais se ocupan dende o pasado mes de decembro das consultas nesta especialidade. Esta é unha demanda que manifestaran os responsables do centro de Rubiáns ?que ten como referencia ao CHOP?, en anteriores ocasións apelando a cuestións como a da proximidade, sobre todo no caso das operacións cirúrxicas, posto que as persoas con doenzas cardíacas deben desprazarse a Vigo para as intervencións. A este argumento súmase agora a boa sintonía cos médicos do CHUS.


A dirección do Hospital Comarcal do Salnés trasladou á Consellería de Sanidade o seu interese en que o Servicio de Cardioloxía, que actualmente depende do Complexo Hospitalario de Pontevedra, pase a ter como centro de referencia o Hospital Clínico santiagués. Non é a primeira vez que dende Rubiáns se plantexa esta posibilidade, pero, aos argumentos que se esgrimían anteriormente, súmanse agora os bos resultados das consultas que levan a cabo os especialistas do CHUS e a boa sintonía con estes profesionais.

A falta de persoal no CHOP obrigou a que o complexo suspendera temporalmente as consultas de Cardioloxía no Hospital do Salnés, que o pasado 18 de decembro foron retomadas polos profesionais de Santiago como unha medida para paliar a deficiente atención dos pacientes da comarca arousá, que debían trasladarse ata Vigo para calquera consulta. Aínda que esta é unha solución temporal, a xerencia do centro comarcal móstrase moi satisfeita co resultado, polo que trasladou a Sanidade a posibilidade de que a especialidade de Cardioloxía pasara a depender directamente do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Pontevedra > Sen embargo, aínda que a Consellería se mostrara favorable a un cambio neste sentido, a adopción dunha medida desta índole atoparíase coa oposición do CHOP, centro de referencia do Hospital do Salnés e que non estaría disposto a reducir a súa área de influencia e perder peso no sistema sanitario galego.

En calquera caso, dende o Complexo Hospitalario de Pontevedra rexeitan manifestarse sobre esta posibilidade e tampouco se confirma se finalmente asumirán de maneira definitiva as consultas de Cardioloxía no centro vilagarcián. Polo momento, o servizo en Pontevedra aínda non está normalizado xa que, a pesares de que os especialistas pendentes de contratación xa se incorporaron, falta que o faga o xefe do servizo. A praza xa está resolta (dende o 10 de xaneiro) e só depende da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, algo que, apuntan, sucederá de xeito inminente.

Segundo as informacións procedentes do CHOP, será esta persoa a encargada de estructurar o servizo e, polo tanto, quen determine a posibilidade de que os profesionais da súa área retomen as consultas no Hospital do Salnés. Polo momento, deberá normalizar un servizo que ten acumulados importantes retrasos (844 persoas están en espera) por mor da complicada situación na que quedou pola carencia de profesionais.

O convenio cos especialistas santiagueses finaliza o vindeiro mes de marzo

O convenio polo cal son os especialistas do CHUS de Santiago os que consultan aos pacientes de Cardioloxía no Hospital do Salnés ten vixencia ata o vindeiro mes de marzo, data na que, nun principio deixarían de dar servizo no centro comarcal.

Aínda que o acordo adoptado podería renovarse, que isto suceda dependerá da disposición do Complexo Hospitalario de Pontevedra, que, polo momento, aínda non ten normalizada a área de Cardioloxía nin un prazo estipulado para facelo.

Así pois, dende o centro de Ande apuntan que estarían dispostos a seguir contando durante unhas semanas máis cos profesionais de Santiago, aínda que terían que ver en que condicións se retoma o servizo en Pontevedra, mentras que, pola súa banda, os responsables desta especialidade en Compostela se mostrarían, en principio, favorables á posibilidade de continuar no Salnés.http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1201845606443&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink