06/02/2008

Prensa 6/02/08

La voz de Galicia

As obras de mellora e ampliación do hospital alargaranse ata o 2012

Cun orzamento de 9,3 millóns de euros prevese crear dous pisos novos e un aparcadoiro subterráneo

Autor:
Susana Luaña
Data de publicación:
6/2/2008

O Hospital do Salnés deu a coñecer onte un dos segredos mellor gardados desde que se confirmou a ampliación do centro. As obras previstas, así como a mellora dos servizos, son de tal envergadura, que se irán levando a cabo aos poucos nun prazo de catro anos, polo que ata o 2012 non estarán finalizadas. Iso si, o centro sanitario asegura que, unha vez rematado o proceso, o edificio actual sufrirá unha transformación radical e disporá de 39 camas máis cun 30% de habitacións de uso individual, ademais dunha carteira de servizos que incorporará seis novas modalidades asistenciais e seis novas especialidades, de tal xeito que «ou centro arousán consolidarase como un centro integral de atención ambulatoria, cunha carteira de servizos de proximidade e unha estrutura resolutiva».
O Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013, presentado recentemente polo presidente da Xunta e pola conselleira de Sanidade, destina para o Hospital do Salnés 9,3 millóns de euros que se van a investir nos próximos cinco anos. A redacción do Plan Funcional do hospital comarcal xa está finalizada e na actualidade estase revisando o Plan Director e o proxecto da primeira fase das obras, que se centrarán no servizo de urxencias.
O Plan Funcional detectou unha serie de necesidades nas que se vai a traballar nos próximos anos; a principal, a falta de espazo. Por iso, exponse a posibilidade de mellorar os accesos e o aparcadoiro, que conta na actualidade con 233 prazas e que poderían recolocarse nun aparcadoiro subterráneo. Pero as estreitezas afectan, sobre todo, ao área sanitaria, e por iso, entre as posibilidades que se barallaron nun principio para gañar espazo, cobra forza a creación de dous novos pisos e a ampliación da planta baixa aproveitando a eliminación dos aparcadoiros. Todo iso implicaría un volume de edificación de 3.520 metros cadrados de obra nova e 1.650 de reforma.
Ao final, o hospital contará con 105 camas, e o 30% das habitacións serán individuais. Respecto ao bloque ambulatorio, agarra crearán 17 locais de consultas externas, que finalmente pasarán a ser 32; así como 12 postos no hospital de día, que terá un total de 18, e crearase un área de diálese con 12 postos.
Cinco quirófanos
O hospital pasará a ter cinco quirófanos e oito camas de reanimación, co incremento de dous quirófanos, dúas camas de espertar e catro de coidados intermedios. En obstetricia haberá tres salas novas, e urxencias contará con catro boxes e tres camas máis de observación, co que finalmente serán trece boxes e nove camas, ademais de crearse a unidade de curta estancia e de hospitalización a domicilio, que se complementarán co hospital de día polivalente e as unidades de coidados intermedios, coidados paliativos e hemodiálisis. En canto ás especialidades, prevese ofrecer seis máis tras as obras: pneumoloxía, endocrinoloxía, nefrología, coidados intermedios, oncoloxía e psiquiatría.
Os 9,3 millóns do Salnés inclúense nos 988 millóns para obras e os 238 de equipamento para toda Galicia.
http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2008/02/06/0003_6543218.htm?idioma=galego


Faro de Vigo

El Hospital do Salnés recibirá 9,3 millones de euros del plan sanitario 2008-2013 VOTE ESTA NOTICIA

El Hospital Comarcal do Salnés recibirá una inversión de 9,3 millones de euros procedente del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias 2008-2013, presentado recientemente por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la conselleira de Sanidade, María José Rubio.
Según refleja este documento, el Hospital Comarcal será, tras la finalización de las obras que está prevista para el año 2012, un centro con identidad propia, con una estructura acogedora parra profesionales y pacientes, con un despliegue integral de la atención ambulatoria, una cartera de servicios de proximidad y una estructura resolutiva para atender las urgencias, con capacidad para atención continuada y completa.
También refleja el Plan Director la apuesta decidida por la tecnología, teniendo una coordinación proactiva con Atención Primaria y desarrollando las unidades de hospitalización.
La redacción del Plan Funcional del Hospital do Salnés acabó en el año 2007 y en la actualidad se está revisando su plan director y el proyecto de la primera fase, que incluirá como área de principal actuación el servicio de Urgencias.
En este plan funcional se identificaron otras necesidades sobre las que la sanidad pública gallega va a trabajar en los próximos años, como la climatización, la señalización y la mejora de los accesos y del aparcamiento, que cuenta en la actualidad con 233 plazas, y que se estudia reubicar en un parking subterráneo. Pero también se detectó la falta de espacios para lo que se proyectó un volumen de edificación de 3.520 metros cuadrados de obra nueva y 1.650 metros cuadrados de reforma, con la creación de dos plantas adicionales y la ampliación de la planta baja.
El dimensionado final del Hospital do Salnés incrementará en 39 camas el área de hospitalización, que pasará a tener 105, y contará con un 30% de las habitaciones de uso individual.
Con respecto al bloque ambulatorio, aumentarán 17 locales de consultas externas (pasarán a ser 32), 12 puestos en el hospital de día (que pasará a tener 18) y se creará el área de diálisis con 12 puestos.
En el bloque quirúrgico contarán con cinco quirófanos y ocho camas de reanimación tras la incorporación de dos salas de operaciones más, dos camas de despertar y cuatro de cuidados intermedios.
En el bloque obstétrico existirán tres salas nuevas salas y en el área de Urgencia s se aumentarán cuatro boxes y tres camas de observación, con lo que habrá 13 boxes y 9 camas además de crearse la unidad de corta estancia y la de hospitalización a domicilio, dos de las seis nuevas modalidades asistenciales que proyecta la Consellería de Sanidade para O Salnés y que se complementan con el hospital de día polivalente, y las unidades de cuidados intermedios, cuidados paliativos y hemodiálisis.
También se contempla ofrecer, tras la finalización de las obras, seis nuevas especialidades: pneumología, endocrinología, nefrología, cuidados intermedios, oncología (hospital de día) y psiquiatría (interconsultas).
Todas estas actuaciones figuran dentro del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias 2008-2013 de la Consellería de Sanidade que proyecta una inversión aproximada en infraestructuras sanitarias para este período de 988 millones de euros en obra y 238 millones de euros en equipamientos.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3256_17_198215__Arousa-Hospital-Salnes-recibira-millones-euros-plan-sanitario-20082013Diario de ARousa


Sanidade investirá 9,3 millóns no Hospital do Salnés entre este ano e 2013

A Consellería de Sanidade adicará un total de 9,3 millóns de euros do Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013 ao Hospital do Salnés. Un investimento que permitirá ao centro executar o seu plan funcional nos vindeiros cinco anos, incrementando a súa capacidade e carteira de servizos.

M.G. > VILAGARCíA A imaxe do Hospital do Salnés empezará a cambiar este mesmo ano.
O Plan Director de Infraestruturas Sanitarias 2008-2013 establece un investimento de máis de nove millóns de euros no Hospital Comarcal do Salnés para os vindeiros cinco anos. Un investimento que irá dirixido á execución do Plan Funcional e á ampliación das instalacións do centro arousán.

A partida orzamentaria que a Consellería de Sanidade adicará á mellora das instalacións do Hospital, así coma á dotación de tecnoloxía, ascende a un total de 9.300.000 euros, que se distribuirán en cinco anualidades e que permitirán ao centro comarcal converterse no 2012 nunhas instalacións "cun despregamento integral da atención ambulatoria, unha carteira de servizos de proximidade e unha estrutura resolutiva para atender as urxencias".

Actuacións inmediatas > Aínda que o horizonte para completar as actuacións de ampliación e aplicación do Plan Director do Hospital do Salnés se sitúa no ano 2012, algunhas accións darán comezo este mesmo ano. Así, está previsto que este mes de febreiro entre en funcionamento a unidade de hospitalización domiciliaria, mentras que ao longo do primeiro semestre deste ano dean comezo as obras de ampliación do centro.

A área principal de actuación na primeira fase dos traballos será o Servizo de Urxencias, no que se instalarán catro novos boxes, ampliándose ata trece, e tres camas de observación, ademais de crearse a unidade de corta estancia, que, xunto coa de hospitalización a domicilio, son as primeiras das seis novas modalidades asistenciais que se porán en marcha no centro hospitalario do Salnés. A estas sumaranse o hospital de día polivalente e as unidades de coidados intermedios, paliativos e a de hemodiálise.

Ademais, as obras permitirán incluír na carteira de servizos do centro de Rubiáns as especialidades de pneumoloxía, endocrinoloxía, nefroloxía, oncoloxía e psiquiatría.

http://www.diariodearousa.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=1202193097371&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396353&arglink=nolink

Nenhum comentário: