07/02/2008

Listas de contratación temporal Xaneiro 2008

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Xaneiro do 2008 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.
Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.


DUE

ENFERMERIA XANEIRO 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINA
3
4
5 INTERINA
6
7 INTERINA
8 INTERINA
9
10 INTERINA
11 INTERINA
12
13
14
15 INTERINA
16
17 INTERINA
18 INTERINO
19 INTERINA
20 INTERINA
21 INTERINA
22
23 INTERINA
24 INTERINA
25 INTERINA DESDE EL 18.01.08
26 INTERINA
27 INTERINA
28 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
29
30 RESERVA EN LA 1ª
31
32 RIESGO DURANTE EMBARAZO DESDE 10.11.07
33
34
35
36
37
38
39
40 EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
41
42 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO ) ( MAT
43
44
45 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO desde el 03.07.07
46
47 MAT. DEL 28.09.07 A 17.01.08 ) ( EXCEDENCIA DESDE EL 18.01.08

53 I.T. ) X X X ( DEL 16.01 AL 31.05
54
55 ( MAT DEL 01.10.07 AL 15.01.08 ) X ( DEL 19.01 AL 17.02
61 HASTA EL 5 / 02 / 2008
62 RESERVA CUIDADO DE HIJOS
76 X X X
93
94 HASTA 17/01/08 ) ( DEL 18.01 AL 24.05
95
96
97 DEL 27/11/07 AL 15/01/08 ) ( DEL 16.01 AL 31.05

113 HASTA EL 5 / 02 / 2008
130 ENF
131
132 X X
159 HASTA 06/01/08 ) ( PRORROGA )

174 X X X X X ( ACT
175
176 X X X X X X X X X X
177
178

187 I.T. ) X X X ( ENF
188
189

197 X X X
202
203 X X X X X X X ( ENF ) X X X X X X X X X X X X
204
205 ( DEL 01.12.07 A 16.01.08 ) X X X X X X X X X X X
206
215 DEL 01/12/07 AL 09/01/08 ) X X X X ( DEL 15.01 AL 31.05
231
232
233 X X X X X X X ( DEL 16.01 AL 29.02
234 X X X X X X X X X X X X ( DEL 16.01 AL 31.05
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268 X X X X X X X X X

271
272 X X X X X X X X X X X X X X X
273
278 X X X X ( ENF

281 X X X X
288 X X X

297 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X X X
300 X
307 X X X
308

350 X
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:

MARTIN MENDEZ IGLESIAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,21,24,25,28
ROCIO MONTEAGUDO REY : 16,17,18,
CRISTINA ESTEVEZ DOMINGUEZ:
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE: 3,4,5,6,7,12,13,20,
RAQUEL OTERO RODRIGUEZ:
RUTH JUNCAL FARIÑA:
DANIEL CRESPO RODRIGUEZ: 8
MIRIAM SERANTES FERNANDEZ: 3,4,6,7,8,10,11,12,13
LETICIA RUANOVA ABALDE: 1,4,5,6,26,27
LIDIA DAVILA MUÑIZ: 2,4
CRISTINA CARRERA OTERO: 5,6,8,9,12,16,17,18,
M. TERESA DEVESA IGLESIAS: 1,2,3,4,5,6,8
ANTONIO GARCÍA RECHOU: P10 desde 03/01/08 AL 28.01.08
ESTHER PIÑEIRO MAGARIÑOS: 5
ANDREA ÁLVAREZ REY: 3,7,8,9,10,12,13


TECNICO COIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 S.E.A. DESDE 01/06
4
5 INTERINIDAD
6 INTERINIDAD
7
8 INTERINIDAD
9 INTERINIDAD
10
11 INTERINIDAD
12 INTERINIDAD
19
20 INTERINIDAD
21 INTERINIDAD
22 S.E.A.
23
24 INTERINIDAD
25
26 S.E.A.
27
28
29
30 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36
37
38 ( EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS
39
40
41
42 DEL 01/12/07 AL 15/01/08 ) ( DEL 16.01 AL 29.01 )
43 HASTA EL 31 / 01 2008
44
45 I.T. ) ( DEL 16/01 AL 31/05
46 X X X X X X X X X X X ( DEL 15.01 AL 31.01
HASTA EL 31 / 01 / 2008

HASTA 07/01/08 )

I.T. I.T. DESDE 02/09/07
HASTA 07/01/08 ) X X X X X X X X X X X
DEL 16/12/07 AL 14/01/08 ) X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HASTA EL 31 / 01 / 2008 95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X X X ( DEL 19/01 AL 31/05
97
98
99
100
101
102
103
104 I.T.
105
106 DEL 24/12/07 AL 31/01/08 )
107
108
109
110 X X X X X X X X X X X
111 X X X X X X
112
113
114
115 HASTA 06/01/08 ) ( I.T.
116
117 X X X X X X
118
119
120 X X X X X
121
122
123 HASTA 07/01/08 ) X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126 I.T. ) X X X X X X (I.T. ) X X X X X X
127 144 I.T. ) X X X X ( I.T.
145
146
147
148
149
150
151 X X X X X X X X X X X X
152
153
154
155
156 ( ACT
157
158
159 X
160 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
161
162 ( I.T.
163
164
165 HASTA 06/01/08 )
166
167 X X X X X X
168 X X X X X X X X X X X X
169
170
171
172
173
174 X X X X X X ( I.T.
175
176
177
178
179
180
181
182 X X X X X X X X ( I.T. ) X
183
184
185
186
187
188
189
190 X X X X
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201 ( ENF
202
203
204 X
205
206
207 X X X X X X X X X X
208
273 X X X X X X X X X X X X
X
PERSOAL SERVIZO XERAIS. PSX


1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14 INTERINIDAD
15
16
17
18 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS
19
20
21
22
23
24
25 DEL 17/12/07 AL 29/02/08
26
27 ( DEL 01/01/08 AL 31/05/08
28
29
30
31 I.T.
32
33
34 ( PRÓRROGA DEL 01/01 AL 31/01
35 I.T.
36
37 HASTA 15/01/08 ) X X ( DEL 23.01 AL O6.02
38
39 X X X X X X X X X X X X X
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 X X X ( I.T. )


TECNICO DE RAIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
INTERINIDAD
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X

PROMOCION INTERNA

TECNICO LABORATORIO

TECNICOS DE LABORATORIO XANEIRO 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINIDAD
3 X X X X X X X X X X X X X
4
5 INTERINIDAD
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ACT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 X
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA
31
32
33
34
35
36 X X X X X X X X X X X X X
37 X X

Nenhum comentário: