12/07/2007

Previsión Publicación Ordes de Integración


Segundo fontes da consellería, as ordes de integración xa foron devoltas dende a asesoría xurídica a RRHH.
Este novo informe supón que hai pequenas modificacións que deben ser introducidas nas ordes, xa que se variaron, por exemplo os prazos con respecto ao Decreto.
Están traballando nestas modificacións puntuais e cren que na próxima semana, a finais, e de forma graduada iranse publicando as ordes. Parece ser que teñen intención de reservar xa espazo no DOG.
Dende logo, queren velas publicadas antes de que chegue Agosto.

Presidente do Comité de Empresa

Rafael Mtz-Almeida

Nenhum comentário: