23/04/2008

Recoñecemento trienios interinos


Hoxe día 23 de Abril publicouse a orde pola que se regula o procedemento de recoñecemento de trienios para persoal interino e temporal.

Podedes consultala premendo

aqui.Resumo:


-Consideraranse servizos efectivos todos os indistintamente prestados en calquera Administración pública e baixo calquera réxime xurídico.

-Debedes solicitar todos os servizos prestados en modelo Anexo I, e entregalos xunto coa solicitude.

-Os trienios perfeccionados como consecuencia do recoñecemento de servizos previos prestados con anterioridade á entrada en vigor do Estatuto básico do empregado público terán efectos retributivos unicamente desde a data da súa entrada en vigor o día 13 de maio de 2007.

-Entra en vigor a partir de mañá, polo que despois de mañá podedes solicitalos en calquera momento.

2 comentários:

Anônimo disse...

El periodo del MIR es computable para el cálculo de los trienios?

Felipe García Calvo disse...

Os servizo prestados durante a formación especializada nas ciencias da saúde (MIR) considéranse computables a efectos do cálculo dos trienios aínda que se trate de contratos de formación.