05/04/2008

Prensa 5/04/08


La Voz de GaliciaO hospital pon a padiola do parto natural a disposición das nais
As parturientas poden elixir ata o tipo de luz, a roupa que prefiren levar e a súa música preferida

Autor:
La Voz
Data de publicación:
5/4/2008

Tal e como se anunciou cando se presentou o programa de humanización do parto no Hospital do Salnés, o centro dispón xa da padiola de dilatación que ofrece ás parturientas a posibilidade de elixir a postura na que prefiren dar a luz. A padiola estreouse fai uns días para o nacemento do pequeno Hugo, fillo dunha parella de Vilagarcía cuxa nai elegió parir de forma natural.
A nai, Silvia Bartomé, preferiu dar a luz sentada, o que lle permitiu sacar coas súas propias mans ao neno en canto asomou. Fíxoo en compañía da súa parella e da matrona, porque sempre que o proceso así o permita, a parturienta poderá elixir a compañía que quere e prescindir do médico. A matrona, Susana Iglesias , asegurou que «nos partos onde apenas existe intervención médica, ou papel do acompañante é fundamental», e subliña a especial relación que se establece entre a parella e ata coa matrona, xa que «a muller precisa máis dun trato humano que do médico». Os profesionais, pola súa banda, aseguran que se crea un clima máis adecuado e que o traballo se fai máis agradable.
Reunión informativa
Agora que se dispón xa da bañeira e da padiola de dilatación, o Hospital do Salnés ofrecerá a posibilidade de dar a luz de forma natural a todas as mulleres cuxos partos non presenten complicacións. Así, está previsto que todas as embarazadas da área sanitaria do Salnés que se atopan na trixésima semana de xestación asistan en breve a unha reunión coas matronas do hospital para darlles a coñecer todas as posibilidades ás que se poden acoller no momento de dar a luz aos seus fillos, cos proles e os contras de cada unha delas. Cada muller, acompañada da súa parella se así o prefire, volverá seis semanas despois para reunirse, xa de forma individual, co persoal do centro sanitario. Nese momento darán a coñecer a súa decisión e aclararán todas as dúbidas respecto diso.
Posibilidades
O parto natural non permite só facer uso da nova padiola ou da bañeira de dilatación, senón decidir tamén sobre aspectos como a anestesia, a episotomía, aplicación de enemas ou rasuración. E non só sobre cuestións médicas, tamén poderán elixir con quen queren estar nese momento, que tipo de luz prefiren, a roupa que queren levar e ata a música elixida. «Deste xeito estará moito máis relaxada e ou momento do parto será menos traumático».
O persoal sanitario recorda que a decisión é da nai, «sempre que sexa factible dende ou punto de vista médico e non haxa complicacións». A Silvia Bartomé, por exemplo, non lle prexudica nin a idade -ten 32 anos- nin o feito de ser primeriza, xa que segundo a matrona, «a maior parte dás mulleres que se interesan por este tipo de partos son, precisamente, as de máis idade, xa que lle dan unha especial importancia a este momento e buscan que sexa algo fabuloso e único». Por iso moitas poñen o beneficio para o recentemente nacido por encima da dor.

Diario de Arousa
Unha vilagarciá de 32 anos estrea as angarellas de dilatación do Hospital do Salnés
REDACCIÓN > VILAGARCÍA

>Unha muller vilagarcía de 32 anos de idade, Silvia Bartomé, foi a primeira en utilizar as novas angarellas de dilatación adquiridas polo Servizo Galego de Saúde para o desenvolvemento do seu programa de humanización do parto no Hospital do Salnés.

Esta iniciativa, incluida no Plan de Atención Integral á Saúde da Muller, pretende darlle ás mulleres a liberdade de escoller a forma de dar a luz, contando sempre coas garantías médicas axeitadas.
Para Susana Iglesias, a matrona que atendeu a esta rapaza vilagarciá, o importante é que a nai “coñeza todas as posibilidades que ten e elixa aquela que máis se axeite aos seus intereses ou ao que considera que debe de ser o parto”.

Para iso, todas as mulleres da área sanitario do Salnés embarazadas de 30 semanas terán unha reunión coas matronas do Hospital de Rubiáns nas que se lles explicarán os pros e contras de cada unha das alternativas.

Tras esta primera toma de contacto, cada muller ou parella volverá ás 36 semanas para reunirse, xa de forma individual, co persoal do centro hospitalario. Será aquí cando se expoñan as súas dúbidas e o parto que desexarían.


Libre elección > Segundo explica Susana Iglesias, “poderán especificar as súas preferencias en temas como a anestesia, episotomía, aplicación de enemas, rasuración, e, chegado o momento, trataremos de que se cumpra o seu desexo”.

Pero a elección non se cinxe únicamente a cuestións médicas: “A muller pode decidir con quen quere estar nese momento, que tipo de luz prefire, pode levar a súa roupa e incluso a súa música. Deste xeito estará moito máis relaxada”.

Silvia Bartomé foi a primeira muller que utilizou as novas angarellas de dilatación que permite tamén elexir a posición na que dar a luz. Ela escolleu estar sentada, de forma que pudio sacar coas súas mans ao pequeno Hugo unha vez que asomou.

É un dos momentos que máis recorda agora, aínda que asegura que houbo algún instante en que “case” se arrepentíu, xa que o parto foi moi longo ao prolongarse os traballos de expulsión durante case dúas horas. Un tempo que, segundo a matrona, está dentro do normal, xa que o corpo vai expulsando ao seu ritmo permitindo que o neno se vaia adaptando á nova situación.

Nos partos onde apenas existe intervención médica o papel do acompañante é fundamental. O persoal do Hospital do Salnés recorda que a decisión sobre o tipo de parto é da nai “sempre que sexa factible desde o punto de vista médico e non haxa complicacións”.

A idade, coma no caso de Silvia (primeiriza con 32 anos) non é un inconvinte.

Faro de Vigo
Una vilagarciana estrena el equipo de humanización del parto del Hospital do Salnés

pionera en Galicia para que las mujeres puedan elegir las técnicas y el ambiente que prefieren para dar a luz
M.G. / VILAGARCÍA Una mujer vilagarciana de 32 años, Silvia Bartomé, fue la primera en utilizar las nuevas camillas de dilatación adquiridas por el Sergas para el desarrollo de su programa de humanización del parto en el Hospital do Salnés. Esta iniciativa, incluida en el Plan de Atención Integral a la Salud de la Mujer del Gobierno gallego, pretende darle a las mujeres la libertad de escoger la forma de dar a luz, contando siempre con las garantías médicas adecuadas.
Susana Iglesias, una de las matronas del Hospital do Salnés y quien atendió a esta mamá primeriza, lo importante es que la madre conozca todas las posibilidades que tiene y elija aquella que más se adecue a sus intereses o a lo que considera que debe ser su parto.
Para esto, todas las mujeres del área sanitaria de O Salnés embarazadas de 30 semanas tendrán una reunión con las matronas del Hospital en la que se les explicarán todas las posibilidades y los "pros y contras de cada una de ellas".
Tras la primera toma de contacto, cada mujer o pareja volverá a las 36 semanas para reunirse, ya de forma individual, con el personal del centro hospitalario. Será en ese momento cuando expongan sus dudas y el parto que desearían.
Según explica Susana Iglesias, podrán especificar sus preferencias en temas como la anestesia, episotomía, aplicación de enemas, rasuración, etcétera y, llegado el momento, tratarán de que se cumpla su deseo, siempre que todo transcurra con normalidad y sea posible.
La elección no se ciñe exclusivamente a las cuestiones médicas ya que la mujer puede elegir con quien estar en ese momento, qué tipo de luz prefiere, puede llevar su ropa e incluso su música para estar más relajada y que el momento del parto resulte menos traumático.
Silvia Bartomé fue la primera mujer que utilizó las nuevas camillas de dilatación que permiten elegir la posición en la que dar a luz. Ella eligió estar sentada de forma que pudo sacar con sus manos al pequeño Hugo una vez que se asomó
El personal sanitario del Hospital do Salnés recuerda que la decisión sobre el tipo de parto es de la madre "siempre que sea factible desde el punto de vista médico y no haya complicaciones. La edad, como en el caso de Silvia Bartomé, no es un inconveniente.
Además la mayor parte de las mujeres que se interesan por este tipo de parto son, precisamente, las de mayor edad, ya que le dan una especial importancia a ese momento y buscan que sea algo fabuloso y único. También son las que más se preparan y las que llegan mejor formadas sobre lo que implica cada decisión.

Nenhum comentário: