11/12/2007

Listas de contratacion temporal Novembro 2007

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Novembro do 2007 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.
Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.


ENFERMEIRIA NOVEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINA
5 INTERINA
7 INTERINA
8 INTERINA
10 INTERINA
11 INTERINA
15 INTERINA
17 INTERINA
18 INTERINO
19 INTERINA
20 INTERINA
21 INTERINA
23 INTERINA
24 INTERINA
25 RESERVA EN URGENCIAS
26INTERINA
27 INTERINA
28 RIESGO EMBARAZO EXCEDENCIA X INCOMPATIBILIDAD
30 RESERVA EN LA 1ª
32 X X X X X X X X X ( RIESGO DURANTE EMBARAZO DESDE 10.11.07
40 EXCEDENCIA POR INCOMPATIBILAD
42 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
45 RIESGO DURANTE EL EMBARAZO desde el 03.07.07
47 MATERNIDAD del 28/09/07 al 17/01/08
55 DEL 01/10/07 AL 15/01/08 ( MAT)
61 HASTA EL 2 / 02 / 2008
62 RESERVA CUIDADO DE HIJOS
88 HASTA EL 15 / 01 / 2008
94 HASTA EL 17 / 01 / 2008
97 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( HASTA 15/01
106 X X X X X X X X X X X X X X X ( VACACIONES )
113 HASTA EL 5 / 02 / 2008
137 DEL 01/10/07 AL 31/12/07
159 X X X X X X X X X X ( I.T. ) X X X X
174 X X X X X X X X X X X X X X ( DEL 16/11 AL 15/12
175
176 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( VAC. HASTA 09/12
187 X X X X X X X X X X X ( I.T. ) ( ENF
197 X
203 X X X X X X X X X X X X X X X
204
205 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
206 X X X X X X X
233 X X X X X X X X ( DEL 16/11 AL 30/11 )
234 X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( HASTA 09/12
270 X X X X X
271
272 X X X X X X ( ENF
273
274
275
276
277
278 ( S.E.A. ) X X X X X
279
280
281 X X X X X
282
283
284 X X X X X X X X X
288 X ( DEL 16/111 AL 01/12
297 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X
329 X X X X X X X
330
331
332
333 X X X X X
X
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:

MARTIN MENDEZ IGLESIAS: 28,29,30
ROCIO MONTEAGUDO REY : 3, 4,9,10,11,21,22,24,25,26,27
CRISTINA ESTEVEZ DOMINGUEZ: 23, 24, 25,26,27
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE: 9,10,12,23,24,25,26,30
RAQUEL OTERO RODRIGUEZ: 10,11,12,24,25,26
RUTH JUNCAL FARIÑA:18,19
DANIEL CRESPO RODRIGUEZ: 11,
MIRIAM SERANTES FERNANDEZ: 10,11,26,30
LETICIA RUANOVA ABALDE:18,29,30,
AUXILIARES ENFERMEIRIA NOVEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 S.E.A. DESDE 01/06
4
5 INTERINIDAD
6 INTERINIDAD
7
8 INTERINIDAD
9 INTERINIDAD
10
11 INTERINIDAD
12 INTERINIDAD
20 INTERINIDAD
21 INTERINIDAD
22 SEA
23
24 INTERINIDAD
25
26 SEA
30 ( RIESGO DE EMBARAZO
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
37
38 X X X X X X X X X X X X X X X ( VACACIONES )
39
40
41
42 X X X X X X X X X X X X X X
43 HASTA EL 31 / 01 2008
44
45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( I.T.
46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
55 HASTA EL 31 / 01 / 2008
61 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
62
63 I.T. DESDE 02/09
68 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
69 RIESGO DURANTE LA LACTANCIA DESDE EL 05.07
74 ( DEL 05.11 AL 19.12
78 X (I.T.
83 HASTA EL 31 / 01 / 2008

94 X X X X X X ( VACACIONES )
95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X ( ACUMULO )

104 ( I.T. ) X X X X ( ACT
105 X X X X X X X X X X X X X X X
106 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

111 X X

115 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
116
117 X X X X X X

123 X X X X X X X X X X X X X
124
125
126 I.T.
127
PERSOAL SERVICIOS XERAIS NOVEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14 INTERINIDAD
15
16
17
18 EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS ( INTERINIDAD )

25 X X X X X
26
27 HASTA EL 31 / 12 / 2007

31 (I.T.
34 ACUMULO DEL 01/10 AL 31/12
35 I.T.
36
37 DEL 01/10/07 AL 15/01/08
38
39 X X X X

52 X X X X
53
54
55
56 I.T. ( ACUMULO DEL 12/11 AL 15/12
57
TECNICOS DE RAIOS NOVEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 INTERINIDAD
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 X X
15 X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X
33 X

43 PROMOCION INTERNA
44
TECNICOS DE LABORATORIO NOVEMBRO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 INTERINIDAD
3 X X X X X X X X X X X X
4
5 INTERINIDAD

11 X X X X X ( VACACIONES )
18 (ACT
19
20
21 X
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA

36 X X
43
44 X

Um comentário:

Anônimo disse...

me parece muy buena idea publicar esto para facilitar el control por los interesados que dependen del listad par trabajar, pero viendo la extensión del archivo deberíais ubicarlo en un vínculo y no ocuparcuatro pantallas