16/03/2007

Diario de Arousa 16 de Marzo 2007

Sanidade no prevé aumentar la cartera de servicios del Hospital, según la Plataforma
Comité de Empresa del Hospital y Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés se reunieron en el Hospital y como conclusiones del encuentro dejan su "preocupación e desconfianza" sobre el ritmo de trabajo en la redacción del Plan Funcional del centro sanitario. Entre una de las cuestiones que más contrariedad produjo entre los miembros de la Plataforma está el hecho de que, "segundo información facilitadas pola xerencia do Hospital, non vai modificar a carteira de Servizos existente actualmente" en este centro sanitario. Algo que, para este colectivo, "entra en clara contradición coas promesas realizadas pola conselleira de Sanidade e é un motivo máis de preocupación sobre que directrices vai establecer o Plan Funcional que se está redactando actualmente".

C.G. > VILAGARCíA


Según la Plataforma, también coinciden con el Comité "na importancia que terá para a nosa comarca a autonomía do Hospital dentro da propia área de saúde do Salnés, para poder decidir a carteira de especialidades do Hospital e tendo como referencia ao CHOP para algúns servizos específicos centralizados".

Asimismo, tras este encuentro, los representantes de este colectivo ciudadano manifestaron "a nosa solidariedade coa reivindicación dos Comités de Empresa dos traballadores das Fundacións Sanitarias (entre elas a do Salnés) para a súa incorporación ao réxime estatutario do Sergas con efectos retroactivos a un de xaneiro de 2007" e "instamos á Consellería para que cumpra as súas promesas e proceda a publicar o decreto de estatutarización de forma inmediata", dado que esto también repercutirá en una mejor atención al usuario.

Asimismo, coinciden también en reclamar a Sanidade la reversión de forma inmediata al Sergas de las Fundaciones Sanitarias, para que se pueda dotar a estos hospitales del mismo cuadro de personal, recursos y servicios que aquellos centros que ya forman parte del Servizo Galego de Saúde.

Consideran que, sin duda, estas dos medidas contribuirán a "unha mellora importante nas condicións laborais do personal sanitario e, polo tanto, na atención aos pacientes".

Nenhum comentário: