01/08/2008

OPE 2006: Listado definitivo Auxiliares enfermaría e PSX

Publicada resolución 1/08/08, relativa a fase de concurso da OPE das categorías de P.S.X e AUXILIAR DE ENFERMARÍA.

-Publicase no anexo I desta resolución, as puntuacións definitivas da baremación da fase de concurso, obtidas polos aspirantes das categorías de persoal de servizos xerais e auxiliar de enfermaría, e ademais na páxina web www.sergas.es. A estimación ou desestimación das devanditas reclamacións á baremación provisional entenderanse
implícitas nesta resolución de publicación.

-Declarase aspirantes definitivamente seleccionados aos indicados no anexo II, de conformidade coa totalidade das prazas ofertadas, en atención ás posibles quendas de acceso.

-Só os aspirantes definitivamente seleccionados deberán achegar inescusablemente a
seguinte documentación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, pois pola contra quedarían excluídos do proceso selectivo:


a) Fotocopia compulsada do título exixido para o
ingreso na correspondente categoría, segundo o disposto
no anexo I da Resolución da Secretaría Xeral do
Servizo Galego de Saúde do 8 de agosto de 2006 (DOG
nº 156, do 14 de agosto) e do 22 de decembro de 2006
(DOG nº 247, do 27 de decembro), así como acreditación
que faga fe do requisito común da nacionalidade,
no caso de non ser a nacionalidade española.

b) Os participantes que accedan polas quendas de
promoción interna e de persoas con discapacidade
deberán achegar, ademais da documentación anteríor,
orixinal ou certificación compulsada acreditativa
para acceder pola correspondente quenda.


Consulta a resolución completa premendo aquí

Nenhum comentário: