12/07/2008

Prensa 12/07/08


Diario de Arousa


O Hospital do Salnés reduce o tempo de espera, cunha media de 38 días en consulta e cirurxía
REDACCIÓN > VILAGARCÍA

O Hospital do Salnés logrou reducir o tempo medio de espera para ser atendido tanto nas consultas como para unha intervención cirúrxica. O balance feito público pola Consellería de Sanidade correspondente ao segundo trimestre do ano mostra que no primeiro caso a espera media cífrase en 38 días, mentres que este rexistro baixa mesmo nun no caso de estar pendente de cirurxía.
O centro sanitario atópase, por tanto, moi por diante da media de espera rexistrada en Galicia en xeral, xa que se estipula que son 61 días.

Un desglose dos rexistros das listas de espera correspondentes ao segundo trimestre deste ano mostran que nas consultas é o servizo de Oftalmoloxía o que máis citas pendentes ten, até un total de 757 pacientes. Séguelle Traumatología e Ginecología, con 586 e 531 persoas á espera, respectivamente. Ademais, hai que indicar que son estas tres as únicas especialidades nas que se contabilizan atrasos de entre tres e seis meses. Desta forma hai 383 pacientes que non serán atendidos antes deste tempo. A relación complétase coas 2.678 persoas que se atopan nunha lista de espera que non superará os tres meses.

En canto á vez que tardarán en darlles cita, é Ginecología a que rexistra un maior atraso. As mulleres que se atopan esperando unha destas consultas, non serán chamadas, por media, até 66 días despois da súa solicitude.

Os mellores rexistros son os de Obstetricia e Pediatría, onde hai 10 e 14 persoas en lista de espera, cunha media de atraso de nove e seis días respectivamente.

A comparativa cun ano atrás, é dicir, co segundo trimestre do ano 2007 mostra unha redución nas listas de espera, posto que entón había até 213 persoas pendentes dunha cita en Ginecología que non recibirían até entre seis e doce meses despois. O cómputo total de pacientes que están pendentes da chamada do Hospital tamén se reduciu nuns trinta. Pero, sen dúbida, a cifra máis importante é a redución do tempo medio de espera. A finais de xuño de 2007 leste cifrábase en 50 días, mentres que na actualidade é de 38.

En canto ás consultas, hai que destacar o incremento rexistrado no último ano na demanda de Traumatología. Se en xuño do ano pasado había 281 persoas esperando até tres meses e 11 no grupo de tres a seis, no último balance o primeiro destes grupos creceu até os 432 pacientes, mentres que o segundo alcanzou os 153.

A análise deste mesmo balance da actividade cirúrxica no Hospital tamén é positivo. En marzo a espera para unha intervención era, de media, de 43 días, mentres que a finais de xuño a cifra caeu até os 37. Cirurxía xeral e dixestiva é o que máis atraso ten, 118 persoas, seguida de Traumatología, cun centenar. Con todo, en ningún caso supérase a espera dos tres meses, mentres que un ano antes, había dúas persoas que tardarían entre tres e seis meses en ser chamados para atallar as súas doenzas.

Con todo, incrementouse o número de pacientes que esperan, pasando dos 400 que se contabilizaban en xuño do ano pasado aos 473 de finais do pasado mes.

3 comentários:

Anônimo disse...

por qué han quitado rehabilitación del listado de especialidades? ya no conviene ponerlo o es que antes era impescindible para lograr buenos números pero no procedía.
Cuantas trampitas!!

Anônimo disse...

Me alegra ver que hay gente que espera tan pocos días para ir al médico.
Yo pedí cita hace un par de meses y me han dado para diciembre.

Anônimo disse...

¿Seguro que ya no hay listas cerradas?