13/06/2007

LISTAS DE CONTRATACION MES DE MAIO

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Maio do 2007 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a
prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no
prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal
circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.


Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.


ENFERMERIA MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2 X X X X X X X X X RESERVA EN URGENCIAS X X X X X X X X
3
4
5
6
7
8
9
10 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
12
13
14
15 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
16
17
18 X X
19 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
20
21 X X X X X X X X X RESERVA DE PLAZA DE YOLANDA X X X X X X X X
22
23 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X RESERVA EN URGENCIAS X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X RIESGO DURANTE EL EMBARAZO X X X X X X
27
28 X X X X X X X X X RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X X X X X X X
29
30
31
32 X X X X X X X X X X X X X X X X
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
43
44
45 X
46
47 X X X X X X X X X RESERVA DURANTE EL EMBARAZO X X X X X X X X
48
49
50
51
52
53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
54
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
56
57
58
59
60
61 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X X X X X X X
63
64 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 X
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 X X X X X X X X X I.T. X X X X X X X X
95
96
97 X
98
99
100
101
102
103
104
105
106 X X X X X X X X X X X X X X REFUERZO HOSPITALIZACION X X
107
108
109
110
111
112
113 X CUBRE I.T.
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
131
132
133
134
135
136
137 X X
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159 X X X X X X X
160
161
162
163
164
165 X X X X
166
167 X X X X X X X X X X X
168
169
170
171
172
173
174 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187 X X X I.T.
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203 X X X CUBRE I.T.
204
205
206
207
208
209
210 X X X X X X X
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272 X X X X X X X X
273
274
275
276
277
278
279
280
281 X X X X X X X X X X X X X X
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
297 X X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X X X X X X X X X X X
300 X X X X X
301
302
303
304
305
306
307 X X X X X X X
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317 X X X X X X X X X X
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329 X X X X X X X X X
330
331
332
333 X X X X X CUBRE I.T.
334
335
336 X X X X X X
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350 X X X X
AUXILIARES ENFERMERIA MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X RIESGO EN LA LACTANCIA X X X
22
23
24
25
26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
39
40
41
42
43 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
44
45 X X X X X X X X X X X X X RIESGO EN LA LACTANCIA X X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
47
48
49
50
51 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
53
54
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
56
57
58
59
60
61
62
63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
64
65
66
67
68
69 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
70
71
72
73
74
75
76
77
78 X X X X X X X X X X X X X X X X
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X
97
98
99
100
101
102
103
104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
105 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
106 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110
111 X X X X X X X X X X X X X X X X
112
113 X X X X X X X X
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134 X X X X
135
136
137 X X X
138
139
140
141
142
143
144 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
145
146
147 X
148
149
150
151 X X X X X X X X
152
153
154
155
156 X X
157
158 X X X X X X X X
159
160
161
162 X X X X
163
164
165 X X X X X X X X X X X X X X X X
166
167
168
169
170
171
172
173
174 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
175
176
177
178
179
180
181
182 X X X X X X X X X X X
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241 X X X
242
243 X X
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287 X X X
288
289
290
291 X X X X X
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307 X
308 X X X

PERSOAL SERVICIOS XERAIS MAIO 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 RESERVA DE PLAZA
11
12
13
14 X X X X X X (IT)
15
16
17
18
19
20
21 X (IT)
22
23
24 X X (IT)
25
26
27 X X
28 Tecnicos Especialista Radiologia MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 INTERINIDAD
2 RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 X X RIESGO DURANTE LA LACTANCIA
15 X X X
16 X
17 Tecnicos Especialista Laboratorio MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
12
13
14
15
16
17
18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
19
20
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22
23
24
25
26
27
28
29 X X X X X X
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA
31

Nenhum comentário: