27/04/2009

Acoplamento interno Hospital do Salnés 2009

Publicadas As bases reguladoras da convocatoria de acoplamento e o modelo de solicitude, estarán ó dispor das persoas interesadas na paxina www.hospitalsalnés.org e no servicio de persoal.

PRAZAS OFERTADAS:


AUXILIARES DE ENFERMERIA
Hospitalización 1ª planta.- 4 plazas
Hospitalización 2ª planta.- 4 plazas
Urxencias.- 2 plazas
Área ambulatoria.- 1 plaza

ATS/DUE
Hospitalización 1ª planta.- 3 plazas
Hospitalización 2ª planta.- 2 plazas
Quirófano.- 1 plaza
Urxencias.- 4 plazas

AUXILIAR ADMINSITRATIVO EQUIPO MECANIZADO
Área de Xestión.- 1 plaza
Área de Admisión.- 5 plazas

Prazo de 15 días hábiles para a presentación de solicitudes que comenzará o día seguinte ó de publicación da presente resolución.

Caracter irrenunciabel finalizado o prazo de presentación de solicitudes

Nenhum comentário: