18/09/2007

Modificación periodo petición LDs

Ao abeiro do artigo 34 do convenio colectivo vixente que reza: “A Dirección da institución poderá establecer, previo acordo co Comité de Empresa, criterios que permitan resolver a concorrencia de solicitudes en datas concretas, así como criterios de proporcionalidade nas solicitudes ao longo do ano, coa finalidade de evitar a acumulación destas en determinadas épocas.”

Acadouse un acordo coa xerencia sobre ditos criterios, incrementándose o período de petición que pasa de ser do 1 de Xaneiro ao 15 de Novembro (data esta última a partir da cal so se podían deixar dous LDs) a ser do 1 de Xaneiro ao 15 de Decembro data a partir da cal poderán deixarse para disfrutar tres dos nove LDs.

Comité de Empresa F.P Hospital Salnés.

e-mail: _SALComitedeEmpresa@sergas.es

Nenhum comentário: